Novinky:

20-04-2006
Opatrenia na ochranu proti vtáčej chrípke
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto Polianky 8, 841 01 Bratislava Č. k.
20-04-2006
Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT 5.6 – 7.6. 2006
Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania Referát poradenstva a tvorby projektov ZÁVÄZNÁ
19-04-2006
Rybári nie sú naklonení vzniku vtáčieho územia v Sennom-Iňačovciach
Rybári na Zemplíne nie sú naklonení myšlienke vzniku chráneného vtáčieho územia, ktoré by malo zasiahnuť
12-04-2006
Barroso s Dzurindom si prezreli miesta západného Slovenska postihnuté záplavami
Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý dnes prišiel na dvojdňovú návštevu Slovenska, si
11-04-2006
Pozvánka na konferenciu PÔDOOCHRANNÉ TECHNOLÓGIE PESTOVANIA POĽNÝCH PLODÍN
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR SLOVAK NO – TILL CLUB AGRO DIVÍZIA s.r.o. SELICE SLOVENSKÉ CENTRUM
10-04-2006
Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje výnos o poskytovaní dotácií
Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR podporí rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
05-04-2006
Priame platby a pôsobenie vyššej moci- záplavy
PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA SEKCIA PRIAMYCH PODPÔR Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 -
03-04-2006
Schválený zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín
Nedostatky v oblasti geneticky modifikovaných (GM) rastlín by mal odstrániť návrh zákona o pestovaní
31-03-2006
V ý z v a na predkladanie žiadostí o podporu historicky a spoločensky významných zariadení Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. a Závodisko š.p. Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle výnosu MP SR č . 806/2004-100 zo dňa 13. apríla 2004 o podrobnostiach
31-03-2006
MP chce navýšiť priame platby farmárom o 200 mil. Sk zo zdrojov SPF
Rezort pôdohospodárstva chce navýšiť tohtoročné priame platby pre poľnohospodárov o 200 miliónov Sk.
31-03-2006
Farmári môžu podávať žiadosti o podporu od 1. apríla
Farmári na Slovensku môžu od 1. apríla predkladať žiadosti o priame platby, platby v znevýhodnených oblastiach,
30-03-2006
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 a § 6 ods. 1
22-03-2006
Žiadosti o priame platby na plochu k dispozícii na PPA.
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto oznamuje, že na jej 18 regionálnych pracoviskách sú k dispozícii
21-03-2006
Pozvánka na prehliadku bioplynových staníc
Ing. Karol Považan - Agraservis 038 41 Košťany nad Turcom č.321 POKROKOVÉ TECHNOLÓGIE
21-03-2006
EÚ bude zvažovať pomoc farmárom postihnutým dôsledkami vtáčej chrípky
Komisárka Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo Mariann Fischerová-Boelová chce predložiť návrh,
17-03-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
17-03-2006
Seminár o novom zákone o odpadoch
ZÁKON O ODPADOCH s platnosťou od 1. 4. 2006 Cieľom seminára je oboznámiť podnikateľskú sféru a širokú
17-03-2006
Seminár o reforme cukrového režimu EÚ
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ZVÄZ PESTOVATEĽOV
13-03-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy
Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne
10-03-2006
Prémiové práva na ovce, kozy a dojčiace kravy na rok 2006.
V roku 2006 budú môcť chovatelia oviec, kôz a dojčiacich kráv získať prémiové práva z národnej rezervy
10-03-2006
Inšpektori ochrany ovzdušia zistili minulý rok 163 porušení zákona.
Až 163 porušení zákona pri 468 kontrolách zistili v minulom roku inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej
09-03-2006
Oznam pre žiadateľov o platbu pre SOP a PRV SR.
PPA pre žiadateľov o platbu, že v Žiadosti o platbu pre program SOP a program PRV SR v povinných prílohách
06-03-2006
Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT 20. - 22.marca 2006.
Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania Vás pozýva na kurz Základná príprava - AGROENVIRONMENT
24-02-2006
Oznam pre žiadateľov v rámci opatrenia č.5 Agroenvironment.
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí podpísali začiatkom roka 2005 zmluvu s PPA
23-02-2006
SR bude môcť investovať do projektov na zníženie emisií CO2 v iných štátoch.
Slovensko bude môcť investovať do projektov na zníženie emisií CO2 v iných štátoch a množstvo, o ktoré
23-02-2006
Dôležité informácie o vtáčej chrípke.
Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa hlavne
20-02-2006
NON-STOP TELEFONICKÁ LINKA K VTÁČEJ CHRÍPKE !
NON-STOP TELEFONICKÁ LINKA K VTÁČEJ CHRÍPKE ! 0800 127 127 Oznamujeme verejnosti, že od 17. februára
20-02-2006
Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT
AGROINŠTITÚT Nitra vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Centrum celoživotného
14-02-2006
Konferencia -
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom v SR organizuje vdňoch 20.
13-02-2006
Oznam pre žiadateľov o platbu v rámci opatrenia Odbytové organizácie výrobcov.
Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci programu SAPARD pre opatrenie č.3 „Odbytové organizácie výrobcov“
09-02-2006
14. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2006
V dňoch 06. - 10. 03. 2006 uskutoční Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v
08-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PODPORU PRI REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADOV PRE VINÁRSKY ROK 2006/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra V Y Z Ý V A všetkých uchádzačov (žiadateľov) o podporu pri reštrukturalizácii
06-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PODNIKU NA VÝROBU MASLA.
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PODNIKU NA VÝROBU, PRIDÁVANIE ZNAČKOVACÍCH LÁTOK A BALENIE
06-02-2006
Nová možnosť čerpania finančných prostriedkov na lesné spoločenstvá.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
03-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
03-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH SUŠENÉ ODSTREDENÉ MLIEKO PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
02-02-2006
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR:Využitie biomasy z poľnohospodárskej produkcie na energetické účely - energetická sebestačnosť vidieka.
Seminár sa koná dňa: 15.02.2006 v kultúrnom dome Košťany nad Turcom (okr. Martin) v čase od 8.30 hod
02-02-2006
Vláda s pripomienkami schválila novelu zákona o pozemkových úpravách
Novelou zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
02-02-2006
Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat.
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Tel. : 055/7969112, fax : 055/7969166; e-mail : ivvl@ivvl.sk,
31-01-2006
Upozornenie konečných prijímateľov a príjemcov pomoci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
PPA si dovoľuje upozorniť konečných prijímateľov a príjemcov pomoci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
27-01-2006
Pozvánka na vzdelávací kurz Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Vás pozýva na vzdelávaciu
26-01-2006
Značku kvality dostane ďalších 47 domácich potravinárskych výrobkov.
Vo štvrtok 26. januára 2006 odovzdá minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon ďalších 47 prestížnych ocenení
24-01-2006
Aktuálna výzva pre opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia .
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Základná infraštruktúra
23-01-2006
Podávanie projektov na Opatrenie č. 5: Agroenvironment už dnes!
Podávanie projektov na Opatrenie č. 5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat je možné v termíne
20-01-2006
Odborné školenie pre obvodné úrady životného prostredia- Analýza a hodnotenie rizík priemyselných havárií
Termín konania: 25. 1. 2006 Miesto konania: Bratislava, Hanulova 5/b Školenie je zamerané na zvýšenie
20-01-2006
MP splnilo 23 úloh z 32 zo správ o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve
Ministerstvu pôdohospodárstva (MP) SR sa podarilo ku koncu roka 2005 zabezpečiť splnenie 23 úloh z 32,
20-01-2006
Pozvánka na kurz odpadového hospodárstva 06. – 17. marec 2006.
AGROINŠTITÚT NITRA Vás pozýva na vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného pr
20-01-2006
Pozvánka na kurz odpadového hospodárstva 06. – 17. marec 2006.
AGROINŠTITÚT NITRA Vás pozýva na vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného pr
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539