Novinky:

21-03-2006
EÚ bude zvažovať pomoc farmárom postihnutým dôsledkami vtáčej chrípky
Komisárka Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo Mariann Fischerová-Boelová chce predložiť návrh,
17-03-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
17-03-2006
Seminár o novom zákone o odpadoch
ZÁKON O ODPADOCH s platnosťou od 1. 4. 2006 Cieľom seminára je oboznámiť podnikateľskú sféru a širokú
17-03-2006
Seminár o reforme cukrového režimu EÚ
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava ZVÄZ PESTOVATEĽOV
13-03-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy
Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne
10-03-2006
Prémiové práva na ovce, kozy a dojčiace kravy na rok 2006.
V roku 2006 budú môcť chovatelia oviec, kôz a dojčiacich kráv získať prémiové práva z národnej rezervy
10-03-2006
Inšpektori ochrany ovzdušia zistili minulý rok 163 porušení zákona.
Až 163 porušení zákona pri 468 kontrolách zistili v minulom roku inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej
09-03-2006
Oznam pre žiadateľov o platbu pre SOP a PRV SR.
PPA pre žiadateľov o platbu, že v Žiadosti o platbu pre program SOP a program PRV SR v povinných prílohách
06-03-2006
Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT 20. - 22.marca 2006.
Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania Vás pozýva na kurz Základná príprava - AGROENVIRONMENT
24-02-2006
Oznam pre žiadateľov v rámci opatrenia č.5 Agroenvironment.
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí podpísali začiatkom roka 2005 zmluvu s PPA
23-02-2006
SR bude môcť investovať do projektov na zníženie emisií CO2 v iných štátoch.
Slovensko bude môcť investovať do projektov na zníženie emisií CO2 v iných štátoch a množstvo, o ktoré
23-02-2006
Dôležité informácie o vtáčej chrípke.
Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa hlavne
20-02-2006
NON-STOP TELEFONICKÁ LINKA K VTÁČEJ CHRÍPKE !
NON-STOP TELEFONICKÁ LINKA K VTÁČEJ CHRÍPKE ! 0800 127 127 Oznamujeme verejnosti, že od 17. februára
20-02-2006
Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT
AGROINŠTITÚT Nitra vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Centrum celoživotného
14-02-2006
Konferencia -
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom v SR organizuje vdňoch 20.
13-02-2006
Oznam pre žiadateľov o platbu v rámci opatrenia Odbytové organizácie výrobcov.
Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci programu SAPARD pre opatrenie č.3 „Odbytové organizácie výrobcov“
09-02-2006
14. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2006
V dňoch 06. - 10. 03. 2006 uskutoční Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v
08-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PODPORU PRI REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADOV PRE VINÁRSKY ROK 2006/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra V Y Z Ý V A všetkých uchádzačov (žiadateľov) o podporu pri reštrukturalizácii
06-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PODNIKU NA VÝROBU MASLA.
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PODNIKU NA VÝROBU, PRIDÁVANIE ZNAČKOVACÍCH LÁTOK A BALENIE
06-02-2006
Nová možnosť čerpania finančných prostriedkov na lesné spoločenstvá.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
03-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
03-02-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH SUŠENÉ ODSTREDENÉ MLIEKO PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
02-02-2006
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR:Využitie biomasy z poľnohospodárskej produkcie na energetické účely - energetická sebestačnosť vidieka.
Seminár sa koná dňa: 15.02.2006 v kultúrnom dome Košťany nad Turcom (okr. Martin) v čase od 8.30 hod
02-02-2006
Vláda s pripomienkami schválila novelu zákona o pozemkových úpravách
Novelou zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
02-02-2006
Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat.
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Tel. : 055/7969112, fax : 055/7969166; e-mail : ivvl@ivvl.sk,
31-01-2006
Upozornenie konečných prijímateľov a príjemcov pomoci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
PPA si dovoľuje upozorniť konečných prijímateľov a príjemcov pomoci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
27-01-2006
Pozvánka na vzdelávací kurz Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Vás pozýva na vzdelávaciu
26-01-2006
Značku kvality dostane ďalších 47 domácich potravinárskych výrobkov.
Vo štvrtok 26. januára 2006 odovzdá minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon ďalších 47 prestížnych ocenení
24-01-2006
Aktuálna výzva pre opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia .
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Základná infraštruktúra
23-01-2006
Podávanie projektov na Opatrenie č. 5: Agroenvironment už dnes!
Podávanie projektov na Opatrenie č. 5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat je možné v termíne
20-01-2006
Odborné školenie pre obvodné úrady životného prostredia- Analýza a hodnotenie rizík priemyselných havárií
Termín konania: 25. 1. 2006 Miesto konania: Bratislava, Hanulova 5/b Školenie je zamerané na zvýšenie
20-01-2006
MP splnilo 23 úloh z 32 zo správ o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve
Ministerstvu pôdohospodárstva (MP) SR sa podarilo ku koncu roka 2005 zabezpečiť splnenie 23 úloh z 32,
20-01-2006
Pozvánka na kurz odpadového hospodárstva 06. – 17. marec 2006.
AGROINŠTITÚT NITRA Vás pozýva na vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného pr
20-01-2006
Pozvánka na kurz odpadového hospodárstva 06. – 17. marec 2006.
AGROINŠTITÚT NITRA Vás pozýva na vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného pr
13-01-2006
Informácie k predkladaniu monitorovacích správ pre PROGRAM SAPARD
V súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci je beneficient povinný počas trvania projektu predkladať
13-01-2006
Pokyny k monitorovacej správe pre príjemcov pomoci v rámci PRV
Vážení žiadatelia, keďže sa blíži termín zaslania monitorovacej správy a hromadia sa otázky súvisiace
13-01-2006
Pokyny k monitorovacej správe pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV
Vážení žiadatelia, keďže sa blíži termín zaslania monitorovacej správy a hromadia sa otázky súvisiace
13-01-2006
Usmernenie pre žiadateľov k predkladaniu účtovných výkazov k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci SOP P-RV/PRV SR predkladanej v I. polroku 2006
1. Pri žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, (ďalej žiadosť) u ktorých žiadateľ
12-01-2006
Oblasti získavania dotácií na rok 2006 z environmentálneho fondu
Projekty na jednotlivé aktivity je možné podaváť priebežne každý kalendárny rok do 30.10. Oblasti
12-01-2006
Kurz ekologického poľnohospodárstva
Dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa kurzu, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita
12-01-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE OZNÁMENÍ O PREVODOCH KVÓTY TABAKU ROK 2006
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
22-12-2005
Aktuálne výzvy v poľnohospodárstve:
Opatrenie 4.1 Plnenie noriem: Oprávnené náklady: výstavba a rekonštrukcia skladovacích kapacít hnojív
20-12-2005
MŽP sa chystá vyhlásiť štyri chránené vtáčie územie
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje vyhlásiť ďalšie štyri z 38 navrhnutých chránených
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539