Novinky:

03-06-2008
Výzva OP Rybné hospodárstvo: 2.1 Investície do akvakultúry
AKTUÁLNA VÝZVA: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), dňa 2.6. 2008 vyhlásila výzvu na predkladania
03-06-2008
Výzva stále aktuálna: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
VÝZVA pre opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
03-06-2008
Výzva stále aktuálna: 1.7 Využívanie poradenských služieb
NEPREHLIADNITE! VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských
28-05-2008
Aktualizovaný zoznam bánk, s ktorými má PPA uzavreté zmluvy o spolupráci
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
27-05-2008
Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o poistné
Pôdohospodárska platobná agentúra, v súvislosti s aktualizáciou osevných plôch pre poistenie poľnohospodárskych
22-05-2008
!!! Nezabudnite: Dotácie na poistné
Upozorňujeme, že dotácie na poistné je možné predkladať už iba do zajtra, t.j. do 23. mája 2008. Formulár
14-05-2008
Informácia k zmluvám o spolupráci medzi PPA a bankami
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke zoznam bánk, s ktorými má uzavretné zmluvy
13-05-2008
Bezplatné testovanie zeleniny a vajíčok
Drobní pestovatelia zeleniny a výrobcovia vajec, ktorých produkcia je určená pre spotrebu vo vlastnej
12-05-2008
Reštrukturalizačný program na uplatnenie pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu
ČO JE CIEĽOM POMOCI? Cieľom tohto programu je poskytnúť pomoc na diverzifikáciu regiónom ovplyvneným
12-05-2008
Uzatvorenie výzvy v rámci opatrení 1.6 a 3.3
PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje s účinnosťou
09-05-2008
Výzva: Dotácia na poistné - RV
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke informáciu o možnosti predkladania žiadostí
29-04-2008
Informácie pre žiadateľov v rámci opatrenia 1.1 Modernizácia fariem
1. ZMLUVY SO SPF PPA žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa
14-03-2008
Zoznam podporovaných strojov v rámci Krížového plnenia
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojich stránkach zoznam podporovaných strojov, resp.
03-03-2008
Podpora pri reštrukturalizácii vinohradov
Na stránke PPA bola zverejnená informácia pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov
02-02-2008
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci opatrenia 1.1 Modernizácia fariem vyhlásená
Pôdohospodárska platobná agentúra SR dňa 1.2.2008 vyhlásila dlho očakávanú výzvu na predkladanie žiadostí
25-01-2008
Ďalšie chránené vtáčie územia vyhlásené
Dňa 1. februára vstúpia do platnosti dve nové vyhlášky týkajúce sa novo vyhlásených chránených vtáčích
17-01-2008
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Schém štátnej pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
11-01-2008
Zoznam úspešných žiadateľov v zmysle výnosu MP SR č.2066/2006-100 a jeho novely
Ministerstvo pôdohospodárstva SR na svojich stránkach zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov o dotácie
19-12-2007
Peniaze na znevýhodnené oblasti budú
Od pondelka tohto týždna by už všetky regionálne PPA mali mať pripravené oznámenia o výplate vyrovnávacích
03-12-2007
Na východnom Slovensku nová rezervácia Bisce
Dňa 28.11.2007 bolo vo Vestníku vlády Slovenskej republiky zverejnené vyhlásenie novej prírodnej rezervácie
25-11-2007
Zverejnené výšky priamych platieb na rok 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR uverejnilo výšky priamych platieb na rok 2007 poskytovaných formou jednotnej
20-11-2007
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 schválený v Bruseli
Podľa aktuálnych informácií bol strategický dokument Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 oficiálne schválený
08-11-2007
Výzva týkajúca sa zaradenia nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodlo o novom systéme schvaľovania prevádzkovateľov (nákupcov a spracovateľov)
31-10-2007
Restrukturalizačná pomoc pestovateľom cukrovej repy pre hospodársky rok 2008/2009
Pôdohospodárska platobná agentúra vydala a na svojich stránkach zverejnila Metodický postup k poskytovaniu
30-10-2007
Upozornenie: Predkladanie žiadostí na straty spôsobené nepriaznivými udalosťami len do 31.10.2007
V zmysle Nariadenia 369/2007 je možné do 31.10.2007 predkladať svoje
30-10-2007
Nová Vyhláška MPSR 481/2007 o identifikácii a registrácii ošípaných
Dňa 25.10.2007 bola v zbierke zákonov zverejnená nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva z 11. októbra
30-10-2007
Nový Návrh Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva bol zverejnený nový Návrh Programu rozvoja
Predkladanie žiadostí v rámci Schém štátnej pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva na svojich stránkach zverejnilo výzvy na podávanie žiadostí v rámci Schém
14-09-2007
Podávanie žiadostí o platbu na opatrenie č. 5 Agroenvironment
Opäť sa blíži termín podávania žiadostí o platbu na opatrenie Agroenvironment. Každý poľnohospodár, ktorý
16-08-2007
Diskusné fórum na tému: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Ministerstvo pôdohospodárstva SR organizuje dňa 17. augusta 2007 o 10:30 v kaštieli Dolná Malanta pri
27-07-2007
Dotácie na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve
Dňa 27.7.2007 bol vo vestníku MP SR zverejnený výnos č. 1754/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos
12-07-2007
Metodický pokyn k podávaniu žiadostí na veľké dobytčie jednotky
Dňa 10.7.2007 bol na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnený
03-07-2007
Metodické pokyny k výberu ziadostí podávaných v rámci Agroenvironmentu a opatrenia Platby za zivotné podmienky zvierat
Dnes boli na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnené:
20-06-2007
Informácie k podávaniu žiadostí na VDJ
V Zbierke zákonov, v čiaske 123 bolo zverejnené Nariadenie vlády č. 266/2007
15-06-2007
Podávanie žiadosti v rámci Opatrenia Platby za životné podmienky zvierat
Na stránke PPA boli zverejnené aktuálne informácie ohľadne podávania žiadostí o dotácie v rámci opatrenia
15-06-2007
Podávanie žiadostí na Veľké dobytčie jednotky
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry boli zverejnené aktuálne informácie ohľadne podávania
07-06-2007
Rozdelenie národných referenčných množstiev v rámci EÚ
V Úradnom vestníku Európskej únie bolo zverejnené Nariadenie komisie č. 607/2007 o rozdelení národných
Nariadenie vlády č. 239/2007
Dňa 24.5.2007 bolo v čiaske 107/2007 zverejnené Nariadenie vlády č. 239/2007 o podmienkach výberu žiadostí
09-05-2007
Metodický pokyn k Nariadeniu vlády 159/2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR na stránke www.apa.sk, zverejnila Metodický
Oznámenie o preplácaní DPH v rámci programu SAPARD
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, v súvislosti s realizáciou projektov z programu SAPARD, žiadateľom,
03-05-2007
Priame platby 2007
Keďže informácie k priamym platbám vychádzali postupne, spracovali sme pre Vás
Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie “Značky kvality SK”
V rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín bude aj v roku 2007
25-04-2007
Postup podávania žiadostí o aktualizáciu LPIS
Pôdohohospodárska platobná agentúra vydala Postupy podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných
02-04-2007
Podávanie žiadostí na priame platby sa mierne posúva
Podľa vyhlásení MP SR sa malo začať s podávaním žiadostí na priame platby od 1.4.2007. Vzhľadom na to,
07-03-2007
Priame platby na rok 2007
Ako sme pred časom avizovali, tento rok sa mení termín podávania žiadostí o podporu vo forme jednotnej
05-03-2007
Informácie pre žiadateľov v rámci opatrení 4.1. Plnenie noriem a 13. Technická pomoc
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na svojej stránke www.apa.sk aktualizovanú Príručku pre
21-02-2007
Aktualizovaný Národný plán reštrukturalizácie vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojich stránkach aktualizáciu Národného plánu reštrukturalizácie
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539