Dotácie

17-01-2014
Postup podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov (LPIS) --- Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnený postup podávania žiadostí o aktualizáciu

17-01-2014
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014 --- K dnešnému dňu boli MPRV SR vypracované nasledovné právne predpisy: 2/2014 Z. z. - Vyhláška

25-10-2007
Dotácie na staty spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami --- Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na straty

14-09-2007
Predkladanie žiadostí o dotácie v rámci schém štátnej pomoci --- Ministerstvo pôdohospodárstva na svojich stránkach zverejnilo výzvy na podávanie žiadostí v rámci Schém

14-09-2007
Podávanie žiadostí o platbu na opatrenie č. 5 Agroenvironment --- Opäť sa blíži termín podávania žiadostí o platbu na opatrenie Agroenvironment. Každý poľnohospodár, ktorý

12-07-2007
Metodický pokyn k podávaniu žiadostí na VDJ --- Dňa 10.7.2007 bol na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnený
02-07-2007
Dotácia na zachovanie historicky významného genofondu koní a dostihovú prevádzku --- Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva č 12. bol zverejnený Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej

03-05-2007
Priame platby 2007 --- Keďže informácie k priamym platbám vychádzali postupne, spracovali sme pre Vás

25-04-2007
Postup podávania žiadostí o aktualizáciu LPIS --- Pôdohohospodárska platobná agentúra vydala Postupy podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných

22-04-2007
Formulár - Priame platby --- Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojich stránkach formulár
07-03-2007
Priame platby na rok 2007 --- Ako sme pred časom avizovali, tento rok sa mení termín podávania žiadostí o podporu vo forme jednotnej

05-03-2007
Informácie pre žiadateľov v rámci opatrení 4.1. Plnenie noriem a 13. Technická pomoc --- Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na svojej stránke www.apa.sk aktualizovanú Príručku pre

21-02-2007
Aktualizovaný Národný plán reštrukturalizácie vinohradov --- Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojich stránkach aktualizáciu Národného plánu reštrukturalizácie

19-02-2007
Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov --- Cieľom systému reštrukturalizácie vinohradov je prispôsobenie sa produkcie trhovým podmienkam a skvalitnenie

09-02-2007
Priame podpory pre rok 2006 --- Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke zoznam poberateľov priamych podpôr za

01-02-2007
Dotácia na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu hydromelioračného majetku --- Aj tento rok je možné žiadať dotáciu cez Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo

30-01-2007
Program rozvoja vidieka na roky 2007-2013 --- Ministerstvo pôdohospodárstva SR na svojich stránkach zverejnilo oficiálny NÁVRH Programu rozvoja vidieka

24-01-2007
Domáca zakáľačka --- 1. Nová povinnosť od 1.2.2007 -§ 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti -„Ošípané
<< < 1 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 18

Momentálne je počet účastníkov: 1539