VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PODPORU PRI REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADOV PRE VINÁRSKY ROK 2006/2007 ( 2006-02-08 )

Pôdohospodárska platobná agentúra
V Y Z Ý V A
všetkých uchádzačov (žiadateľov) o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov, na predkladanie žiadostí o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov. Žiadosti o podporu je možné podávať v termíne do 15. marca 2006, osobne alebo poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor regulácie trhu s rastlinnými komoditami
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Metodický postup pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov a formulár žiadosti vrátane všetkých sprievodných dokladov nájdete na stránke www.apa.sk v uverejnenej výzve.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539