Oznam pre žiadateľov v rámci opatrenia č.5 Agroenvironment. ( 2006-02-24 )

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí podpísali začiatkom roka 2005 zmluvu s PPA v rámci Plánu rozvoja vidieka SR opatrenie č. 5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat na päťročné obdobie, že právnym nárokom na zaúčtovanie priznaných dotácií v danom roku je len výška autorizovanej a vyplatenej finančnej čiastky v roku v ktorom bola vyplatená a nie celková výška nenávratného príspevku uvedená v zmluve. Na základe predloženej žiadosti o platbu môže byť výška žiadanej finančnej výpomoci, po vykonaní kontroly a jej autorizácie, v prípade nesúladu so zmluvou krátená. Z uvedeného dôvodu má byť zaúčtovanie len na vyplatenú a žiadateľom prijatú finančnú čiastku.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539