Barroso s Dzurindom si prezreli miesta západného Slovenska postihnuté záplavami ( 2006-04-12 )

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý dnes prišiel na dvojdňovú návštevu Slovenska, si dnes spoločne s premiérom Mikulášom Dzurindom prezrel miesta postihnuté povodňami na západnom Slovensku, aby dohliadol na výpomoc poskytnutú Európskou komisiou. Z helikoptéry si prezreli najmä povodia riek Moravy a Dunaja a okolie Galanty.

"Je potrebné pomôcť ľuďom, ktorí sú dnes postihnutí a následne bude čas zamyslieť sa nad tým, či bude možné zaviesť štruktúrovanú spoluprácu v rámci EÚ, " skonštatoval José Manuel Barroso pred novinármi.

Je rád, že dvojdňovú návštevu Slovenska mohol začal prehliadkou miest postihnutých záplavami. Záplavy vníma ako nešťastné udalosti, ktoré práve ukazujú dôležitosť prijímania opatrení v rámci celej únie.

"Škody nadobudli devastujúce rozmery. Dúfam, že situácia sa znormalizuje čo najskôr. Musíme zostať ostražití," poznamenal. Ocenil, že od začiatku bola Európska komisia v úzkom kontakte s vládou SR. "EK bola schopná v priebehu 24 hodín poskytnúť 150 tisíc vriec. Keď má jeden štát ťažkosti, tak solidarita by mala dostať konkrétny význam," zdôraznil Barroso.

Premiér Mikuláš Dzurinda, že v súčasnosti je k dispozícii jeden inštrument na čerpanie pomoci, a to je fond solidarity. "Podmienky čerpania sú tam veľmi prísne. Chceme, aby boli aj mnohé iné možnosti, ktoré by boli zapojené do manažmentu predchádzania záplav. Verím, že EK sa zapojí do vylepšenia smernice Európskeho parlamentu o hodnotení a riadení povodní. Je ambíciou, aby v júni na Rade ministrov životného prostredia bola schválená. Naším zámerom bude obohatiť túto smernicu aj o priamu väzbu na finančné zabezpečenie manažmentu predchádzania povodní a potom aj likvidácie jej dôsledkov," skonštatoval Dzurinda.

Ocenil prácu starostov a občanov obcí, ktoré postihli záplavy. "Odviedli vynikajúcu prácu, a aj preto tie škody z povodní budú oveľa menšie. Sám som sa presvedčil v Trsticiach, kde niekoľko stovák vojakov, hasičov ale aj civilného obyvateľstva postavilo takú hrádzu z piesku, že išlo o milimetre, ale nakoniec sa tá voda nepreliala, Trstice nemuseli evakuovať a tie škody sú podstatne menšie," dodal premiér.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539