Oznam pre žiadateľov o platbu v rámci opatrenia Odbytové organizácie výrobcov. ( 2006-02-13 )

Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci programu SAPARD pre opatrenie č.3 „Odbytové organizácie výrobcov“ a k Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006 pre opatrenie č.12 „Odbytové organizácie výrobcov“ pri výpočte paušálnej platby z ročne realizovanej produkcie odbytovej organizácie výrobcov do dátumu 18. 01. 2006 akceptovala len uhradené faktúry za predaný tovar ku dňu vykonania kontroly na mieste (týka sa programu SAPARD) a od dátumu 19. 01. 2006 na základe usmernenia MPSR č. 2138/2006-620 akceptuje len uhradené faktúry za predaný tovar, a to do termínu predloženia žiadosti o platbu konečným prijímateľom.
PPA nebude akceptovať faktúry za spätnú dodávku tovarov členom OOV.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539