Novinky:

01-04-2014
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
01-04-2014
PPA- PRV: Informácia o zmene predkladania žiadostí pre žiadateľov z okresu KRUPINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto informuje žiadateľov, že od 1. apríla 2014
01-04-2014
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
27-03-2014
Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
27-03-2014
Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
14-03-2014
PPA: Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
12-03-2014
PPA: Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o
12-03-2014
MP SR: Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK v rámci výstavy AGROKOMPLEX 2014
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude minister
04-03-2014
OP RH: Oznámenie č. 21 zo dňa 03.03.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – AKTUALIZÁCIA)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo
21-02-2014
OP RH: Oznámenie č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo
19-02-2014
PPA- PRV: Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie
19-02-2014
PPA: Dotácia na účasť na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie
14-02-2014
PPA- PRV: Zverejnenie výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na
13-02-2014
OP RH: Oznámenie č. 19 zo dňa 13. 02. 2014 (Rozhodnutie EK z 19.12.2013)- OP rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
31-01-2014
PRV: Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
30-01-2014
Informácia pre príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení
30-01-2014
OP RH: Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OP RH SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013
29-01-2014
PPA: Oznámenie č. 104 zo dňa 28.01.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
20-01-2014
OP RH: Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné
17-01-2014
PPA- PRV: Výzva na opatrenia 2.1 a 2.2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo
20-06-2013
Oznámenie k opatreniu PRV 1.1.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam príjemcom podpory z Programu rozvoja
12-06-2013
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie "Dotácie na účasť na účasť spracovateľa na výstave"
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa
12-06-2013
Oznámenie k výzve 2013/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam príjemcom podpory z Operačného
11-04-2013
Možnosť predkladania žiadostí o priame platby - lesníctvo
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
11-04-2013
Možnosť predkladania žiadostí o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
11-04-2013
Možnosť predkladania žiadostí o platbu na opatrenie životné podmienky zvierat, agroenvironmentálnu pna platbu odopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
11-04-2013
Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
11-04-2013
Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) dáva do pozornosti žiadateľom o priame
04-04-2013
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
13-03-2013
PPA: Usmernenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov o podporu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
PPA zverejnila na svojej webovej stránke, www.apa.sk - Upresnenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov
12-03-2013
Prehľady o počte prijatých žiadostí a čerpaní finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) boli zverejnené prehľady o počte prijatých
21-02-2013
PPA: Oznámemenie o povinných prílohách k pripravovanej výzve na predkladanie žiadosít o dotáciu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o dotáciu
31-01-2013
Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013
S nadobudnutím účinnosti 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky
31-01-2013
PPA: Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OPRH SR 07-13 k 31.12.2012
PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2012 (vrátane LEADER) a Sumárny
31-01-2013
PPA: Zmena spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
09-01-2013
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2012
Na stránke Ministerstva pôdohospodársva a rozvoja vidieka bol zverejnený Prehľad vypracovaných právnych
19-11-2012
Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
06-11-2012
Novelizácia nariadenia o minimálnych normách ochrany ošípaných
V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené nariadenie č. 322/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
06-11-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre žiadateľov (odborné
06-11-2012
PPA. Podpora vo forme pôžičky na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre žiadateľov o poskytnutie
16-10-2012
OZNÁMENIE: Tlačová správa o konferencii Panta Rhei
Dňa 12.10.2012 bola na stránke www.apa.sk zverejnená Tlačová správa o konferencii Panta Rhei. Experti
16-10-2012
OZNÁMENIE: Tlačová správa o konferencii Panta Rhei
Dňa 12.10.2012 bola na stránke www.apa.sk zverejnená Tlačová správa o konferencii Panta Rhei. Experti
16-10-2012
OZNÁMENIE: Tlačová správa o konferencii Panta Rhei
Dňa 12.10.2012 bola na stránke www.apa.sk zverejnená Tlačová správa o konferencii Panta Rhei. Experti
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
10-08-2012
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
10-08-2012
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
10-08-2012
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539