Novinky:

25-06-2014
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona
19-06-2014
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2014/ 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods.
19-06-2014
PPA: Oznámenie č. 25 zo dňa 18.06.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zákon o VO - upozornenie)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe zistení a odporúčaní Ministerstva financií SR z certifikačného
11-06-2014
PPA: Oznámenie PPA č. 111 zo dňa 09.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
11-06-2014
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA uverejnila nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre
11-06-2014
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z OP RH 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
PPA uverejnila nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 01.06.2014 pre
20-05-2014
PPA: OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava oznamuje všetkým žiadateľom o podporu
16-05-2014
PPA: OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU V RÁMCI SEKCIE ORGANIZÁCIE TRHU – PODPORA NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2013/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok
14-05-2014
PPA- PRV: Oznámenie č. 109 zo dňa 13.05.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34, Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
09-04-2014
PPA- PRV: Oznámenie PPA č. 108 zo dňa 08.04.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
03-04-2014
OP RH: Oznámenie č. 24 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31.03.2014
03-04-2014
OP RH: Oznámenie č. 23 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014
03-04-2014
OP RH: Oznámenie č. 22 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02)
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31. 03. 2014
01-04-2014
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
01-04-2014
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
01-04-2014
PPA- PRV: Informácia o zmene predkladania žiadostí pre žiadateľov z okresu KRUPINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto informuje žiadateľov, že od 1. apríla 2014
01-04-2014
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
27-03-2014
Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
27-03-2014
Oznámenie č. 107 zo dňa 21.03.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
14-03-2014
PPA: Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
12-03-2014
PPA: Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o
12-03-2014
MP SR: Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK v rámci výstavy AGROKOMPLEX 2014
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude minister
04-03-2014
OP RH: Oznámenie č. 21 zo dňa 03.03.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – AKTUALIZÁCIA)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo
21-02-2014
OP RH: Oznámenie č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo
19-02-2014
PPA- PRV: Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie
19-02-2014
PPA: Dotácia na účasť na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie
14-02-2014
PPA- PRV: Zverejnenie výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na
13-02-2014
OP RH: Oznámenie č. 19 zo dňa 13. 02. 2014 (Rozhodnutie EK z 19.12.2013)- OP rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,
31-01-2014
PRV: Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
30-01-2014
Informácia pre príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení
30-01-2014
OP RH: Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OP RH SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013
29-01-2014
PPA: Oznámenie č. 104 zo dňa 28.01.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
20-01-2014
OP RH: Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné
17-01-2014
PPA- PRV: Výzva na opatrenia 2.1 a 2.2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo
20-06-2013
Oznámenie k opatreniu PRV 1.1.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam príjemcom podpory z Programu rozvoja
12-06-2013
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie "Dotácie na účasť na účasť spracovateľa na výstave"
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa
12-06-2013
Oznámenie k výzve 2013/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam príjemcom podpory z Operačného
11-04-2013
Možnosť predkladania žiadostí o priame platby - lesníctvo
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
11-04-2013
Možnosť predkladania žiadostí o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
11-04-2013
Možnosť predkladania žiadostí o platbu na opatrenie životné podmienky zvierat, agroenvironmentálnu pna platbu odopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
11-04-2013
Dotácia na reštrukturalizáciu vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
11-04-2013
Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) dáva do pozornosti žiadateľom o priame
04-04-2013
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
13-03-2013
PPA: Usmernenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov o podporu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
PPA zverejnila na svojej webovej stránke, www.apa.sk - Upresnenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov
12-03-2013
Prehľady o počte prijatých žiadostí a čerpaní finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) boli zverejnené prehľady o počte prijatých
21-02-2013
PPA: Oznámemenie o povinných prílohách k pripravovanej výzve na predkladanie žiadosít o dotáciu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o dotáciu
31-01-2013
Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013
S nadobudnutím účinnosti 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky
31-01-2013
PPA: Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OPRH SR 07-13 k 31.12.2012
PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2012 (vrátane LEADER) a Sumárny
31-01-2013
PPA: Zmena spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
09-01-2013
Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2012
Na stránke Ministerstva pôdohospodársva a rozvoja vidieka bol zverejnený Prehľad vypracovaných právnych
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539