Farmári môžu podávať žiadosti o podporu od 1. apríla ( 2006-03-31 )

Farmári na Slovensku môžu od 1. apríla predkladať žiadosti o priame platby, platby v znevýhodnených oblastiach, na plodiny na ornej pôde, doplatky na tabak, chmeľ a osobitnú platbu na cukor. Pre uvedené kategórie má rezort pôdohospodárstva tento rok k dispozícii takmer 11 miliárd Sk, čo je zhruba o miliardu viac ako vlani.

Ako ďalej na tlačovej besede uviedol minister pôdohospodárstva Zsolt Simon, žiadosti možno predkladať do 21. apríla, prípadne najneskôr do 16. mája. "S tým, že pri každej žiadosti po 21. apríli sa za každý deň omeškania odpočíta 1 % z celkovej vyplatenej sumy," poznamenal Simon.

Rezort v tomto roku posunul na skorší termín predkladanie žiadostí o podporu pre farmárov z domácich zdrojov. Na základe výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa bude možné uchádzať o podporu do 30. júla v prípade 4 opatrení. Ide o žiadosti na podporu poistných zmlúv, skladiskové záložné listy, podporu plemien historického významu a nové opatrenie - podpora chovu prasníc, ktoré sú zapísané v plemennej knihe s maximálnou podporou do 600 Sk/kus. "Na domáce podpory máme 395 miliónov Sk, vymenované opatrenia predstavujú asi 100 až 150 miliónov Sk," dodal Simon.

PPA podľa neho už predtlačila viac ako 13 000 žiadostí, distribuovala ich na regionálne pracoviská, na ktorých si ich poľnohospodári už môžu vyzdvihnúť. "V tomto roku prvýkrát môžu predložiť žiadosť o osobitnú platbu na cukor, čo je výsledok cukrovej reformy," upozornil Simon. Osobitná platba na cukor ešte nie je zahrnutá v rozpočtovej kapitole MP, pretože k rozhodnutiu Európskej komisie o cukrovej reforme došlo až začiatkom tohto roka. "Tieto peniaze z únie pre MP budú pripísané v priebehu tohto roka," avizoval Simon.

Rozhodnutia o poskytnutí platieb sa farmári dočkajú v čase od začiatku decembra 2006 do konca júna 2007. "Predpokladám, že gro bude vydané v priebehu decembra," odhadol Simon. Minuloročné priame platby sú podľa neho vyplatené už asi vo výške 9,5 miliardy Sk, zostáva ešte 122 žiadateľov, ktorí podali odvolanie proti rozhodnutiu. Celkovo bolo pritom za rok 2005 podaných 13 776 žiadostí.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539