Oznam pre žiadateľov o platbu pre SOP a PRV SR. ( 2006-03-09 )

PPA pre žiadateľov o platbu, že v Žiadosti o platbu pre program SOP a program PRV SR v povinných prílohách podľa zoznamu dokumentov nie je potrebné predkladať potvrdenie o vyrovnaní záväzkov voči Slovenskému pozemkovému fondu.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539