Aktuálna výzva pre opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia . ( 2006-01-24 )

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Základná infraštruktúra - opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia oblasti: - zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje - inštalácia technológií na zníženie vypúšťania emisií do ovzdušia vrátane monitoringu

Podávanie projektov je možné priebežne do 24.12.2006.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539