Novinky:

03-09-2015
Agroinštitút: Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015
Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015 je k dispozícii na http://www.
03-09-2015
UKSUP: Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky
Špeciálne signalizačné správy pre vinič a zemiaky č. 12/2015 na obdobie 25. - 31.8.2015 nájdete na h
03-09-2015
SBA: Kooperačné podujatie POLAGRA FOOD 2015 - firiem z oblasti potravinárskeho priemyslu a HoReCa
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje
02-09-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 31.08. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
02-09-2015
PPA: Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),
12-08-2015
PPA: Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015
PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske
12-08-2015
PPA: Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z.
Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
12-08-2015
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu
12-08-2015
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
01-07-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
11-06-2015
PPA: OZNÁNEMNIE ZO DŇA 10.6.2015
V súlade s kritériami spôsobilosti platnými pre výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci PRV SR 2007-2013,
24-04-2015
Oznámenie č. 115 zo dňa 22.04.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
14-04-2015
PPA: OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O SCHVÁLENIE OPERAČNÉHO PROGRAMU A FINANCOVANIE OPERAČNÉHO FONDU V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci
14-04-2015
PPA: OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O UZNANIE ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV A ZDRUŽENÍ ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci
14-04-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 07.04.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014
01-04-2015
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
01-04-2015
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
26-03-2015
PPA: Oznámenie
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia
20-03-2015
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 943/2015-640
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 943/2015-640 k nariadeniu
20-03-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 18.03.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020,
20-03-2015
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1392/2015-640 k nariadeniu
20-03-2015
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 943/2015-640
nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
20-03-2015
PPA: Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2015
Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2015 s účinnosťou od
14-03-2015
PPA: Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností
Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia
14-03-2015
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie
14-03-2015
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie masla
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie
14-03-2015
PPA: Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa s vopred stanovenou výškou pomoci v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 826/2008
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/360 z 5. marca 2015 súkromné skladovanie
20-02-2015
PPA: Oznámenie
K dispozícii je príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie masla pre rok 2015 s účinnosťou
20-02-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 16.02.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020,
30-01-2015
PPA: OZNÁMENIE
PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014 (vrátane LEADER) a Sumárny
23-01-2015
PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor
23-01-2015
PPA: Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č. 543/2007 Z. z.
16-01-2015
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie masla
Viac informácií nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=72
09-12-2014
Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020
V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020
09-12-2014
Oznámenie: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1289/2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1289/2014 z 3.decembra
23-10-2014
Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2014
PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske
23-10-2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Výzva na predkladanie žiadostí o vykonávanie sprievodných opatrení v rámci programu školské ovocie pre
23-10-2014
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín.
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom
23-10-2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,
23-10-2014
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
25-09-2014
Podpora na investície pre vinársky rok 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
15-09-2014
Oznam pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 932/2014, ktorým
11-08-2014
Nadácia Tesco: Grant pre slovenských farmárov
Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur.
29-07-2014
Oznámenie PPA č. 113 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
29-07-2014
Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
04-07-2014
PPA: Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo
PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché
04-07-2014
PPA: OZNÁMENIE PPA Č. 112 ZO DŇA 25.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539