POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR:Využitie biomasy z poľnohospodárskej produkcie na energetické účely - energetická sebestačnosť vidieka. ( 2006-02-02 )
Seminár sa koná dňa:
15.02.2006
v kultúrnom dome Košťany nad Turcom (okr. Martin) v čase od 8.30 hod do 12.00 hod. Po skončení seminára sa uskutoční praktická ukážka kotla na spaľovanie peliet, odpadov z čističiek osív a menej hodnotného obilia v kancelárskych priestoroch spoločnosti Agraservis, Košťany nad Turcom.

16.02.2006
v miestnom kultúrnom stredisku obce Turňa nad Bodvou (okr. Košice - Vidiek) od 8.30 hod do 12.00 hod. Po skončení seminára sa uskutoční praktická ukážka technologickej linky na spaľovanie slamy a drevnej štiepky (výkon 600 kW) v priestoroch základnej školy a ukážka kotla na spaľovanie peliet, odpadov z čističiek osív a menej hodnotného obilia.
Téma prednášok:
Jan Šachl (HZT Technik) - Bioplynové stanice
- ekonomika, projektovanie, prevádzka bioplynovej stanice.

Ing. Karel Frait (CRS Marketing) - Kompostovanie vo veľkoobjemových vakoch
- výroba kompostu netradičným spôsobom, príklady z krajín EU.

Ing. Vladimír Verner (Verner a.s.) - Technologické linky na spaľovanie biomasy
- technologické linky na spaľovanie biomasy
- slama, drevná štiepka (výkon do 10 MW),
- automatické kotly na pelety, odpady z čističiek a obilie (výkon 25 kW až 200 kW ).

Ing. Vlasta Petříková (CZ-BIOM) - Pestovanie rastlín na energetické účely
- praktické skúsenosti s pestovaním a využitím rastlín na energetické účely.

Ing. Vasil Gjurov (BIOALGEN) - Využitie prípravku BIOALGEN
- prípravok zvyšuje produkciu bioplynových staníc, zrýchľuje fermentáciu hnojovice, odstraňuje sedimenty a usadeniny z nádrží a dopravných ciest hnojovice, zabraňuje stratám dusíka a pod.

Ing. Ľubomír Verner (Ekover) - Výroba peliet z rastlinných materiálov
- výroba peliet z rastlinného odpadu, ktorý vzniká pri čistení a sušení semien.

Ing. Miroslav Velčko (Support - Consulting) - financovanie projektov z fondov EU.


V prípade Vášho záujmu o účasť na uvedenom seminári, nám zašlite návratku najneskôr do 10.02.2006.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N Á V R A T K A

Názov podniku a adresa : ...................................................................................................

...................................................................................................

IČO, DIČ : ...................................................................................................

Počet zúčastnených osôb : ...................................................................................................

Kontaktná osoba, telefón : ...................................................................................................

Zúčastníme sa semináru dňa :(prosíme zakrúžkovať) 15.02.2006 16.02.2006

Poplatok za účasť : 500,- Sk/ osoba ( v cene započítané občerstvenie)
úhrada poplatku v hotovosti pri prezentácii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zabezpečujeme distribúciu odbornej publikácie Bioplyn v praxi ( ekonomika, výstavba,
prevádzkovanie bioplynových staníc), cena publikácie 299,- Sk (bez DPH).

Mám záujem o kúpu odbornej publikácie bioplyn v praxi: ÁNO NIE

Názov podniku a adresa : ......................................................................................................

......................................................................................................

IČO, DIČ : ......................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V mesiaci marec 2005 organizujeme praktické ukážky bioplynových staníc v Rakúsku (oblasť Viedeň). V prípade Vášho záujmu nahláste Vašu účasť :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N Á V R A T K A

Názov podniku a adresa : .................................................................................................

.................................................................................................

Počet zúčastnených osôb : .................................................................................................

Kontaktná osoba, telefón : .................................................................................................


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539