Žiadosti o priame platby na plochu k dispozícii na PPA. ( 2006-03-22 )


Pôdohospodárska platobná agentúra týmto oznamuje, že na jej 18 regionálnych pracoviskách sú k dispozícii predtlačené identifikačné listy a žiadosti o priame platby na plochu na rok 2006 spolu s grafickými prílohami pre tých žiadateľov, ktorým bola v roku 2005 schválená platba na plochu.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539