Seminár o novom zákone o odpadoch ( 2006-03-17 )

ZÁKON O ODPADOCH s platnosťou od 1. 4. 2006

Cieľom seminára je oboznámiť podnikateľskú sféru a širokú odbornú verejnosť so zmenami a doplnení zákona o odpadoch a obaloch, s novelizáciou vykonávacích predpisov k zákonu o odpadoch a obaloch a s novými programami odpadového hospodárstva, za účasti tvorcov zákona z MŽP. Vložné na 1 účastníka
je 980,-.


Miesto konania:
Dom kultúry SKC Banská Bystrica
Organizátor:
Dom techniky ZSVTS Žilina a MŽP
Kontakt:
Ing. Michal Šutara
Email:
domtech@domtechza.sk
Telefón:
041/72 45 293, 0903 222 440
Adresa:
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539