Novinky:

13-01-2006
Informácie k predkladaniu monitorovacích správ pre PROGRAM SAPARD
V súlade so Zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci je beneficient povinný počas trvania projektu predkladať
13-01-2006
Pokyny k monitorovacej správe pre príjemcov pomoci v rámci PRV
Vážení žiadatelia, keďže sa blíži termín zaslania monitorovacej správy a hromadia sa otázky súvisiace
13-01-2006
Pokyny k monitorovacej správe pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV
Vážení žiadatelia, keďže sa blíži termín zaslania monitorovacej správy a hromadia sa otázky súvisiace
13-01-2006
Usmernenie pre žiadateľov k predkladaniu účtovných výkazov k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci SOP P-RV/PRV SR predkladanej v I. polroku 2006
1. Pri žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, (ďalej žiadosť) u ktorých žiadateľ
12-01-2006
Oblasti získavania dotácií na rok 2006 z environmentálneho fondu
Projekty na jednotlivé aktivity je možné podaváť priebežne každý kalendárny rok do 30.10. Oblasti
12-01-2006
Kurz ekologického poľnohospodárstva
Dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa kurzu, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita
12-01-2006
VÝZVA NA PREDKLADANIE OZNÁMENÍ O PREVODOCH KVÓTY TABAKU ROK 2006
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
22-12-2005
Aktuálne výzvy v poľnohospodárstve:
Opatrenie 4.1 Plnenie noriem: Oprávnené náklady: výstavba a rekonštrukcia skladovacích kapacít hnojív
20-12-2005
MŽP sa chystá vyhlásiť štyri chránené vtáčie územie
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje vyhlásiť ďalšie štyri z 38 navrhnutých chránených
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539