14. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2006 ( 2006-02-09 )

V dňoch 06. - 10. 03. 2006 uskutoční Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stvebnej fakulty STU tradičnú 14. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2006 na aktuálnu tému: “Energeticky efektívna výroba, distribúcia a odber tepla”. Podujatie sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v Tatranských Matliaroch v hoteli SOREA HUTNÍK. Je určené pre odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, či už projektantov, prevádzkovateľov, investorov, ale aj zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstiev vlastníkov bytov a v neposlednom rade predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu resp. školstva.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom, a to:
Legislatíva a programy v energetike (6.3.2006)
Výroba tepla - tradičné verzus obnoviteľné zdroje (7.3.2006)
Vykurovacie systémy a zariadenia (8.3.2006)
Meranie a regulácia vo vykurovaní (9.3.2006)
Energetické služby, audity a certifikáty budov (10.3.2006)

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 4 pracovné stretnutia profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškami vystúpi okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Počas podujatia bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie 50 popredných firiem.

Na konferencii vystúpia aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Štátnej energetickej inšpekcie a Slovenskej energetickej agentúry. V prvom rade štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR László Pomothy predstaví novú Energetickú politiku SR. M. Dubnička z odboru energetiky MH SR bude informovať o pripravovanej novele zákona o tepelnej energetike, V. Mošat zo Štátnej energetickej inšpekcie o úlohách energetickej inšpekcie a K. Šoltésová a M. Bobiš zo Slovenskej energetickej agentúry o možnostiach podpory na projekty v oblasti energetiky.
Prihlášku na konfereciu nájdete na stránke www.economy.gov.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539