Seminár o reforme cukrového režimu EÚ ( 2006-03-17 )


MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

ZVÄZ PESTOVATEĽOV CUKROVEJ REPY SLOVENSKA
919 28 Bučany


P O Z V Á N K A

Seminár: „Uplatňovanie reformy spoločnej organizácie trhu s cukrom v podmienkach Slovenskej republiky“


Termín konania: dňa 24. marca 2006 (piatok) o 10:00 hodine

Miesto konania: zasadačka PD Vajnory, Hospodárska 9, Bratislava

Program:
1. Otvorenie a úvodná prednáška ministra pôdohospodárstva SR
2. Prednáška vedúceho poľnohospodárskeho oddelenia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Milana Filla
3. Diskusia
4. Záver

Predpokladaný koniec semináru je o13:00 hodine.

Bližšie informácie: www.mpsr.skZsolt Simon
minister pôdohospodárstva SRNÁVRATKA - POTVRDENIE ÚČASTI
(Návratka má informatívny charakter)
seminár: „Uplatňovanie reformy spoločnej organizácie trhu s cukrom v podmienkach Slovenskej republiky“


Dátum konania: 24. marca 2006
Miesto konania: PD Vajnory


Meno a názov podniku: ............................................................................................................

Potvrdenie účasti prosíme zaslať do 22. marca 2006 na fax: 02 / 529 61 834.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539