Novinky:

14-07-2006
Prvý výjazd ministra pôdohospodárstva SR Ing. Miroslava Jureňu.
Zajtra t.j. v piatok 14. júla 2006 sa uskutoční prvý výjazd ministra pôdohospodárstva SR Ing. Miroslava
12-07-2006
Jureňa verí, že sa mu podarí získať pre rezort pôdohospodárstva dosť financií
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa verí, že koaliční partneri budú k jeho rezortu, ktorý bol
07-07-2006
Nový minister pôdohospodárstva verí, že bude politická vôľa na dorovnanie priamych platieb farmárom
Nový minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa vo svojom rezorte ako politický nominant bude v
06-07-2006
Rakúska RWA kupuje slovenský Sempol Holding
Raiffeisen Ware Austria včera informovala, že kupuje Sempol Holding, a. s., a jej obrat sa touto expanziou
06-07-2006
Vyhlásenie verejnej súťaže č. 1/2006/P na predaj pšenice obyčajnej z intervenčných zásob Slovenskej republiky na vývoz do tretích krajín
Na základe zverejneného Nariadenia Komisie (ES) č. 990/2006 agentúra vyhlasuje Verejnú súťaž č. 1/2006/P
06-07-2006
Vyhlásenie verejnej súťaže č. 1/2006/P na predaj pšenice obyčajnej z intervenčných zásob Slovenskej republiky na vývoz do tretích krajín
Na základe zverejneného Nariadenia Komisie (ES) č. 990/2006 agentúra vyhlasuje Verejnú súťaž č. 1/2006/P
04-07-2006
Farmári si od novej vlády sľubujú vyššie dotácie a nižšie dane
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa majú stať pre novú vládu jednou z priorít jej hospodárskej politiky.
26-06-2006
Poľnohospodári budú môcť požiadať o dotáciu na úhradu škôd po povodniach
Poľnohospodári budú môcť požiadať o dotáciu na úhradu škôd spôsobených povodňami za obdobie marec až
26-06-2006
EÚ schválila hydinárom zo SR len 700 000 EUR za škody spôsobené vtáčou chrípkou
Európska únia schválila slovenským chovateľom hydiny len necelých 700 000 EUR, z pôvodne žiadaných 2,6
22-06-2006
Nariadenie vlády SR definuje požiadavky na nakladanie s kŕmnymi zmesami
Požiadavky na výrobne kŕmnych zmesí, definovanie technologického postupu výroby týchto zmesí a tiež požiadavky
22-06-2006
Nariadenie vlády SR stanovuje požiadavky na obsah nežiaducich látok v krmivách
Požiadavky na obsah nežiaducich látok nielen v kŕmnych surovinách, ale vo všetkých krmivách, stanovuje
22-06-2006
Vláda schválila podmienky poskytovania platieb na opatrenie agroenvironment
Podpora poľnohospodárstva a obnova ekologickej stability poľnohospodárskej krajiny sú cieľmi nariadenia,
22-06-2006
Slovenské firmy môžu zarobiť na vypúšťanie škodlivín
Ak nový plán schváli Brusel, podnikom sa otvára možnosť na predaji emisií zarobiť. Ministerstvo životného
19-06-2006
Poľnohospodári očakávajú od novej vlády navýšenie priamych platieb
Zástupcovia agrosektora očakávajú od novej vlády vytvorenie takých podmienok pre poľnohospodárov, na
19-06-2006
Inšpekcia odpadového hospodárstva odhalila nedostatky pri viac ako polovici kontrol
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má šesť odborných útvarov. Patrí k nim aj inšpekcia odpadového
12-06-2006
Nové opatrenia na ochranu proti vtáčej chrípke
V súvislosti s podozrením na prítomnosť vysokopatogénneho vírusu H5N1 u domácej hydiny v Maďarsku vstúpili
09-06-2006
Zo zisku SPF pôjde 150 miliónov Sk na škody po jarných povodniach
Slovenský pozemkový fond (SPF) uzavrel minulý rok s účtovným ziskom takmer 362,1 mil. Sk. Po dohode rezortu
07-06-2006
EÚ chystá reformu dotácií pre vinárov
Pre vinárov z členských štátov Európskej únie sa asi zmení spôsob získavania dotácií od roku 2008. Vlády
25-05-2006
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh upraví novela nariadenia vlády
Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh upraví novela nariadenia vlády SR, ktorú dnes ministri
25-05-2006
Odškodné za povodne bude nižšie
Na uhradenie škôd a nákladov spôsobených tohtoročnými povodňami vyčlenila včera vláda 217 miliónov korún.
23-05-2006
Ministerstvo životného prostredia posunulo do pripomienkového konania ďalšie tri vyhlášky o CHVÚ
Ministerstvo životného prostredia plánuje vyhlásiť ďalšie tri chránené vtáčie územia (CHVÚ) - Cerová
22-05-2006
Informácia pre žiadateľov o priame platby na plochu na rok 2006 o postupe v prípade pôsobenia vyššej moci
Žiadatelia o priame platby na plochu na rok 2006, ktorí sú užívatelia pozemkov a ktorí si predložili
19-05-2006
Vajíčka z okolia Dusla Šaľa obsahujú vyššie hodnoty dioxínov
V slepačích vajíčkach z okolia Dusla Šaľa sú viac ako dvojnásobne vyššie hodnoty toxických karcinogénnych
18-05-2006
Za úhynom rýb v prítoku Ipľa je pravdepodobne hnojenie okolitých polí
Za minulotýždňovým úhynom veľkého množstva rýb vo Veľkom potoku medzi obcami Dolinka a Ipeľský Sokolec
15-05-2006
Genetická kukurica je pod zámkom
Upravená plodina je už na Slovensku vysiata, jej rozšírenie bude závisieť od záujmu poľnohospodárov.
15-05-2006
Brusel navýšil Slovensku mliečnu kvótu
Slovenskí producenti mlieka môžu od 12.5.2006 zvýšiť svoju ročnú produkciu o 27 miliónov kg. Rozhodol
11-05-2006
Pozvánka na vzdelávací kurz : Zdravie ľudí a zvierat; identifikácia a registrácia zvierat
P O Z V Á N K A na vzdelávací kurz Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia,
11-05-2006
Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu Životné podmienky zvierat, welfare zvierat
AGROINŠTITÚT Nitra vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Centrum celoživotného
04-05-2006
Zodpovednosť uchádzačov o priame platby
Hoci „riadny“ termín pre podávanie žiadostí o priame platby oficiálne vypršal v piatok 21. apríla, poľnohospodári
02-05-2006
Mimoriadne núdzové opatrenia
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s
28-04-2006
Oznam pre žiadateľov v rámci PRV pre opatrenie č. 1. Investície do poľnohospodárskych podnikov a opatrenie č. 6 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
Oznámenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci Plánu rozvoja vidieka SR pre opatrenie
26-04-2006
Rada EÚ súhlasí so spolufinancovaním opatrení kvôli poklesu predaja hydiny
Ministri poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie (EÚ) včera na zasadnutí Rady EÚ v Luxemburgu
25-04-2006
U S M E R N E N I E ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prerozdelení národnej rezervy prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky („ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej
21-04-2006
Na výstavisku Agrokomplexu v Nitre sa začalo 6 jarných výstav
Takmer 400 vystavovateľov sa predstavuje na 6 jarných výstavách, ktoré sa dnes začali na výstavisku Agrokomplexu
20-04-2006
VÝBEROVÉ KONANIE NA UDEĽOVANIE VÝVOZNÝCH POVOLENÍ SYSTÉMU A3 NA OVOCIE A ZELENINU (RAJČINY, POMARANČE, CITRÓNY,JABLKÁ)
Nariadením Komisie (ES) č. 599/2006 zo dňa 18.apríla 2006 sa otvára výberové konanie na udeľovanie vývozných
20-04-2006
Vypaľovanie trávy je protizákonné!
Vypaľovanie trávy Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej
20-04-2006
Opatrenia na ochranu proti vtáčej chrípke
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto Polianky 8, 841 01 Bratislava Č. k.
20-04-2006
Pozvánka na kurz AGROENVIRONMENT 5.6 – 7.6. 2006
Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania Referát poradenstva a tvorby projektov ZÁVÄZNÁ
19-04-2006
Rybári nie sú naklonení vzniku vtáčieho územia v Sennom-Iňačovciach
Rybári na Zemplíne nie sú naklonení myšlienke vzniku chráneného vtáčieho územia, ktoré by malo zasiahnuť
12-04-2006
Barroso s Dzurindom si prezreli miesta západného Slovenska postihnuté záplavami
Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý dnes prišiel na dvojdňovú návštevu Slovenska, si
11-04-2006
Pozvánka na konferenciu PÔDOOCHRANNÉ TECHNOLÓGIE PESTOVANIA POĽNÝCH PLODÍN
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR SLOVAK NO – TILL CLUB AGRO DIVÍZIA s.r.o. SELICE SLOVENSKÉ CENTRUM
10-04-2006
Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje výnos o poskytovaní dotácií
Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR podporí rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
05-04-2006
Priame platby a pôsobenie vyššej moci- záplavy
PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA SEKCIA PRIAMYCH PODPÔR Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 -
03-04-2006
Schválený zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín
Nedostatky v oblasti geneticky modifikovaných (GM) rastlín by mal odstrániť návrh zákona o pestovaní
31-03-2006
V ý z v a na predkladanie žiadostí o podporu historicky a spoločensky významných zariadení Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. a Závodisko š.p. Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle výnosu MP SR č . 806/2004-100 zo dňa 13. apríla 2004 o podrobnostiach
31-03-2006
MP chce navýšiť priame platby farmárom o 200 mil. Sk zo zdrojov SPF
Rezort pôdohospodárstva chce navýšiť tohtoročné priame platby pre poľnohospodárov o 200 miliónov Sk.
31-03-2006
Farmári môžu podávať žiadosti o podporu od 1. apríla
Farmári na Slovensku môžu od 1. apríla predkladať žiadosti o priame platby, platby v znevýhodnených oblastiach,
30-03-2006
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 a § 6 ods. 1
22-03-2006
Žiadosti o priame platby na plochu k dispozícii na PPA.
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto oznamuje, že na jej 18 regionálnych pracoviskách sú k dispozícii
21-03-2006
Pozvánka na prehliadku bioplynových staníc
Ing. Karol Považan - Agraservis 038 41 Košťany nad Turcom č.321 POKROKOVÉ TECHNOLÓGIE
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539