SR bude môcť investovať do projektov na zníženie emisií CO2 v iných štátoch. ( 2006-02-23 )

Slovensko bude môcť investovať do projektov na zníženie emisií CO2 v iných štátoch a množstvo, o ktoré tam emisie zníži, si bude môcť zarátať ako zníženie v rámci svojich kvót. Vyplýva to zo zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý dnes schválila vláda.

"Ide o zavedenie flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu do nášho právneho systému," povedal dnes novinárom po skončení rokovania vlády minister životného prostredia László Miklós. Zákon tiež upravuje podmienky procesu obchodovania s emisnými kvótami.

Kabinet tiež schválil doplnenie geologického zákona. Na základe zákona bude možné previesť alebo odpredať nepotrebné geologické objekty obciam, vyšším územným celkom a právnickým či súkromným osobám. Podmienkou prevodu vlastníctva geologického diela alebo objektu financovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu však je jeho nepotrebnosť pre obstarávateľa a zároveň jeho využiteľnosť na iné účely.

Bezodplatný prevod vlastníctva geologického diela alebo objektu je možný len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na účely zabezpečovania všeobecne prospešných služieb. Fyzickým alebo právnickým osobám bude geologický objekt možné iba odpredať. Preferovať sa budú záujemcovia, ktorí takéto objekty ďalej využijú na verejnoprospešné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej a humanitárna starostlivosť, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt a podobne.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539