Novinky:

03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
04-05-2012
Aktualizovaný metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na stránke Priame a agro-environmentálne podpory / Metodické
17-04-2012
PPA: Aktualizovaný číselník plodín z Príručky pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory
12-04-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2012
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o: •
12-04-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam záujemcom (žiadateľom) o
03-04-2012
Reštrukturalizácia vinohradov pre vinohradnícky rok 2012/13
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre všetkých žiadateľov
28-03-2012
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY VINOHRADOV PRE ROK 2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008
26-03-2012
Oznámenie pre výrobcov surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre výrobcov mlieka, ktorí
26-03-2012
Oznámenie pre výrobcov surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre výrobcov mlieka, ktorí
06-03-2012
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007
06-03-2012
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007
06-03-2012
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
01-02-2012
PPA: Výzva na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem je vyhlásená!
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúy bola zverejnená výzva na podávanie projektov cez opatrenie
01-02-2012
PPA: Oznam o pozastavení vyplácania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že vzhľadom k tomu, aby mohla v
25-01-2012
Aktuálne dotácie na predaj z dvora pre prvovýrobcov
V blízkej dobe plánuje Pôdohospodárska platobná agentúra zverejniť výzvu na podávanie projektov cez Opatrenie
24-01-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2012
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke dňa 24.1.2012 Oznámenie o
02-01-2012
Oznámenie č. 55 k Leader - Výzva č. 2011/PRV/19 pre op. č. 4.2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
01-12-2011
MPSR: Oznámenie o výške priamych platieb na rok 2011
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke oznámenie o výške priamych platieb na rok
01-12-2011
Upozornenie výrobcov mlieka na termín predkladania žiadosti o zmenu individuálnej kvóty mlieka z dodávky na priamy predaj a naopak do 31.12.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje výrobcov mlieka na posledný termín predkladania žiadosti
22-09-2011
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2011/2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
08-09-2011
PPA: Oznam týkajúci sa predkladania žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra zverenila na svojej webovej stránke oznam pre príjemcov podpory z Programu
08-09-2011
PPA: Oznámenie o výške dodatočnej pomoci v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznámenie pre žiadateľov o dodatočnú pomoc
15-07-2011
PPA: Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colnú kvótu č. 09.4125 na colnú subkvótu III pre pšenicu obyčajnú inej ako vysokej kvality
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o pozastavení vydávania
23-06-2011
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 173/2011 o ochrane prírody a krajiny
V Zbierke zákonov bola zverejnená Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
31-05-2011
PPA: Zvýšenie množstvových limitov vývozu cukru
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že Vykonávacím nariadením Komisie
29-05-2011
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi pre podporný rok 2011/2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady
04-05-2011
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie podnikov prvého spracovania ľanu a konope
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (žiadateľov) o schválenie
29-04-2011
Vyhláška o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín
V Zbierke zákonov SR bola zverejnená Vyhláška pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29-04-2011
PPA: Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách, Dotácia na účasť na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
10-04-2011
PPA: Zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
07-04-2011
Výzva PRV: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539