Novinky:

19-11-2012
Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
06-11-2012
Novelizácia nariadenia o minimálnych normách ochrany ošípaných
V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené nariadenie č. 322/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
06-11-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre žiadateľov (odborné
06-11-2012
PPA. Podpora vo forme pôžičky na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre žiadateľov o poskytnutie
16-10-2012
OZNÁMENIE: Tlačová správa o konferencii Panta Rhei
Dňa 12.10.2012 bola na stránke www.apa.sk zverejnená Tlačová správa o konferencii Panta Rhei. Experti
16-10-2012
OZNÁMENIE: Tlačová správa o konferencii Panta Rhei
Dňa 12.10.2012 bola na stránke www.apa.sk zverejnená Tlačová správa o konferencii Panta Rhei. Experti
16-10-2012
OZNÁMENIE: Tlačová správa o konferencii Panta Rhei
Dňa 12.10.2012 bola na stránke www.apa.sk zverejnená Tlačová správa o konferencii Panta Rhei. Experti
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
18-09-2012
MPSR: Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola zverejnená informácia o vývoji priemerných
10-08-2012
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
10-08-2012
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
10-08-2012
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
03-07-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu pre oprávnených žiadateľov
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
24-06-2012
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
04-05-2012
Aktualizovaný metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na stránke Priame a agro-environmentálne podpory / Metodické
17-04-2012
PPA: Aktualizovaný číselník plodín z Príručky pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory
12-04-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2012
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o: •
12-04-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam záujemcom (žiadateľom) o
03-04-2012
Reštrukturalizácia vinohradov pre vinohradnícky rok 2012/13
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre všetkých žiadateľov
28-03-2012
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY VINOHRADOV PRE ROK 2012
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008
26-03-2012
Oznámenie pre výrobcov surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre výrobcov mlieka, ktorí
26-03-2012
Oznámenie pre výrobcov surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre výrobcov mlieka, ktorí
06-03-2012
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007
06-03-2012
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007
06-03-2012
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
17-02-2012
Metodický pokyn o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnenený METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
14-02-2012
PPA: Oznam ohľadne uhrádzania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam pre žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadne
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
06-02-2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu pre uchádzačov (záujemcov) na predkladanie
01-02-2012
PPA: Výzva na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem je vyhlásená!
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúy bola zverejnená výzva na podávanie projektov cez opatrenie
01-02-2012
PPA: Oznam o pozastavení vyplácania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že vzhľadom k tomu, aby mohla v
25-01-2012
Aktuálne dotácie na predaj z dvora pre prvovýrobcov
V blízkej dobe plánuje Pôdohospodárska platobná agentúra zverejniť výzvu na podávanie projektov cez Opatrenie
24-01-2012
Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2012
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke dňa 24.1.2012 Oznámenie o
02-01-2012
Oznámenie č. 55 k Leader - Výzva č. 2011/PRV/19 pre op. č. 4.2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539