Konferencia - ( 2006-02-14 )

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom v SR organizuje vdňoch 20. februára 2006 v Sliači a 22. februára 2006 v Košiciach konferenciu "Prístup Leader : skúsenosti z Francúzska, príležitosť pre rozvoj vidieka na Slovensku". Podrobnejšie informácie a program sú uvedené v pozvánke.

Vašu účasť potvrďte prosím zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky s vyznačením miesta účasti na e-mail gondova@arvi.sk, prípadne na tel./fax 037/733 6402. Prijatie Vašej prihlášky Vám obratom potvrdíme e-mailom.

Z dôvodu obmedzenej kapacity prednáškových miestností si organizátori vyhradzujú právo nadpočetné prihlášky neakceptovať.

Záväznú prihlášku nájdete na stránke www.mpsr.sk v aktuálnom ozname.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539