Pozvánka na konferenciu PÔDOOCHRANNÉ TECHNOLÓGIE PESTOVANIA POĽNÝCH PLODÍN ( 2006-04-11 )

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
SLOVAK NO – TILL CLUB
AGRO DIVÍZIA s.r.o. SELICE
SLOVENSKÉ CENTRUM POĽNOHOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU v NITRE -
VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY
dovoľujú si Vás pozvať na
XIV. odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Motto: rentabilné poľnohospodárstvo chrániace životné prostredie
19. apríl 2006
PD Progres Selice
PÔDOOCHRANNÉ TECHNOLÓGIE PESTOVANIA
POĽNÝCH PLODÍN
Hlavným cieľom odbornej konferencie je poukázať na systémy hospodárenia,
ktoré sú nielen ekonomicky rentabilné, ale zabezpečujú tiež ochranu životného
prostredia s ukážkou technického riešenia používaného v týchto systémoch.
Nemenej dôležitými budú aj osobné stretnutia účastníkov, tak ako to už tradične
potvrdili predchádzajúce ročníky konferencie.
Organizačné pokyny:
Pre účasť na konferencii je nutné sa zaregistrovať prostredníctvom prihlasovacieho
formulára, ktorý je súčasťou tejto pozvánky, prípadne je možné sa prihlásiť i telefonicky /
faxom / mailom organizačným garantom seminára najneskôr do 17. apríla 2006
(pondelok).
Účastnícky poplatok pre nečlenov SNTC 300.- Sk. Hodnota poplatku zahŕňa celodenné
občerstvenie, propagačné materiály a CD, na ktorom budú prezentované všetky
príspevky.
Pre členov SNTC je účasť bez poplatku.
Poplatky pre firmy a spoločnosti, ktoré nie sú členmi SNTC a majú záujem o prezentáciu
svojich produktov:
500,- Sk panel pre posterovú prezentáciu firiem a spoločností
1 000,- Sk stolík k obchodnému jednaniu a prezentácii firemných materiálov
2 000,- Sk prezentácia techniky na pozemkoch (za každý prezentovaný stroj)
Poplatky treba uhradiť vopred na účet číslo 3945114/1200 v UniBanke, a.s. Piešťany
najneskôr do 14. apríla 2006, alebo priamo pri prezentácii.
Organizační garanti :
Ing. Zuzana Lehocká Ing. Jozef Meszáros
výkonná manažérka SNTC riaditeľ
SCPV, VÚRV Piešťany Agro divízia s.r.o. Selice
Bratislavská cesta 122 Sovietskej armády 431
921 68 Piešťany 925 72 Selice
Tel.: 033/7722311 - 12 (ú) Tel.: 031/7792211
Tel./fax: 033/7726306 Fax: 031/7020429
Mobil: 0903 474 659 Mobil: 0903 452 038
E-mail: lehocka@vurv.sk E-mail: agroselice@stonline.sk
P R O G R A M
XIV. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
Pôdoochranné technológie pestovania poľných plodín
19. 4. 2006 (streda), jedáleň PD Progres Selice
Motto: rentabilné poľnohospodárstvo chrániace životné prostredie!
8.00 Registrácia účastníkov
9.00 Zahájenie konferencie
Ing. T. Miština, CSc., SLOVAK NO – TILL CLUB
Príhovor zástupcu SCPV
Ing. T. Miština, CSc., SLOVAK NO – TILL CLUB – Ing. R. Bušo, PhD.,
SCPV, VÚRV
Pôdoochranné technológie ako súčasť legislatívy EÚ a Slovenskej republiky.
Ing. F. Václavík, Monsanto ČR s.r.o. – Ing. Z. Lehocká, SCPV, VÚRV, SNTC
Pôdoochranné a minimalizačné technológie obrábania pôdy - perspektíva pre
farmárov z hľadiska ochrany životného prostredia a rentability výroby.
Ing. P. Balla, PhD., SCPV, VÚRV, Ústav agroekológie Michalovce
Ekonomické a energetické porovnanie rôznych technológií pestovania
vybraných poľnohospodárskych plodín na ornej pôde v podmienkach
Východoslovenskej nížiny.
Vystúpenie zástupcov firiem
Diskusia
12.00 Presun účastníkov na pozemky Agro divízie s.r.o. Selice, prehliadka
vystavených strojov s odborným výkladom a praktickou ukážkou ich činnosti.
Obed
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť a na stretnutie s Vami !

Záväzná prihláška
na XIV. odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
PÔDOOCHRANNÉ TECHNOLÓGIE PESTOVANIA POĽNÝCH PLODÍN
19.4.2006, PD Progres Selice
IČO: 360 90 107 DIČO: 2021507543
Vyplňte prosím nasledujúcu prihlášku a pošlite ju na nižšie uvedenú adresu.
Titul.................................................... Priezvisko.............................................................
Meno.................................................. Firma/Organizácia................................................
Kontaktné údaje
E-mail ................................................ Mobil ...................................................................
Telefón............................................... Fax.......................................................................
Adresa
(ulica, číslo, mesto, PSČ) ...............................................................................................................
Potvrdzujeme, že sme platbu v celkovej výške: .........................................................................
Uhradili z účtu číslo .....................................................................dňa..........................................
Prihláška do diskusie, prípadne do programu – zástupcovia firiem (uveďte tému
príspevku, ktorým naplníme hlavné motto seminára):
Komentár určený organizátorom (vaše postrehy, námety, pripomienky):
Dátum: ................................................... Podpis.................................................................
Záväznú prihlášku láskavo zašlite na adresu:
Ing. Zuzana Lehocká
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany, fax: 033/ 7726 306, prípadne Vašu prihlášku a pripomienky organizátorom
zašlite mailom (lehocka@vurv.sk)

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539