Novinky:

04-12-2015
MP SR: Odolnejších lesov bude viac, LESY SR zmenili predpisy
Plocha prirodzene obnovených porastov sa v dlhodobom horizonte výrazne zvýši. Štátny podnik LESY Slovenskej
04-12-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 03.12.2015(Výzva č. 9/PRV/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
19-11-2015
MP SR: Slovensko podporuje ambicióznejšie ciele zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky
Ministri poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie sa dnes zaoberali zjednodušením spoločnej
19-11-2015
MP SR: Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur
Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V
19-11-2015
MP SR: Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom
19-11-2015
OP ŽP: EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0
Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného
11-11-2015
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie
05-11-2015
OPŽP: Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný
05-11-2015
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný
04-11-2015
MP SR: Ponuka reklamného partnerstva pre Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 1. júl – 31. december 2016
V roku 2016 bude Slovenská republika (ďalej „Slovensko“ alebo „SR“) predsedať Rade EÚ, čo je z hľadiska
03-11-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 02.11.2015 (Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Národnému lesníckemu centru, že zverejnila na webovom sídle
03-11-2015
PPA: OZNÁMENIE O USMERNENÍ K REGISTRU FARMY V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov
30-10-2015
PPA: OZNÁMENIE O USMERNENÍ K REGISTRU FARMY V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov
30-10-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
30-10-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
30-10-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
27-10-2015
MPSR: Pozvánka na akreditovaný vzdelávací program : Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie
Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27-10-2015
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
27-10-2015
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej intenetovej stránke Usmernenie k nariadeniu vlády
06-10-2015
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 15/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný
06-10-2015
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný
06-10-2015
PPA: Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
06-10-2015
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády
01-10-2015
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 z 15.
01-10-2015
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
01-10-2015
PPA: Oznámenie č. 122 zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
01-10-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
24-09-2015
MPSR: Pozvánka
Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na konferenciu: Program rozvoja vidieka
23-09-2015
PPA: OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie
23-09-2015
PPA: OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie
22-09-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 21.09.2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014
22-09-2015
OPŽP: Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1
04-09-2015
PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 6/2015 k výzve 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
USMERNENIE PPA č. 6/2015 k výzve číslo 7/PRV/2015 k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti
04-09-2015
PPA: Zverejnenie Usmernenia č. 5/2014 k výzve 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
USMERNENIE č. 5/2015 k výzve číslo 8/PRV/2015 – k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti
03-09-2015
Agroinštitút: Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015
Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 28.08.2015 - 03.09.2015 je k dispozícii na http://www.
03-09-2015
UKSUP: Špeciálna signalizácia pre vinič a zemiaky
Špeciálne signalizačné správy pre vinič a zemiaky č. 12/2015 na obdobie 25. - 31.8.2015 nájdete na h
03-09-2015
SBA: Kooperačné podujatie POLAGRA FOOD 2015 - firiem z oblasti potravinárskeho priemyslu a HoReCa
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje
02-09-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 31.08. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
02-09-2015
PPA: Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“),
12-08-2015
PPA: Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015
PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske
12-08-2015
PPA: Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z.
Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
12-08-2015
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu
12-08-2015
PPA: Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
01-07-2015
PPA: Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
11-06-2015
PPA: OZNÁNEMNIE ZO DŇA 10.6.2015
V súlade s kritériami spôsobilosti platnými pre výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci PRV SR 2007-2013,
24-04-2015
Oznámenie č. 115 zo dňa 22.04.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
14-04-2015
PPA: OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O SCHVÁLENIE OPERAČNÉHO PROGRAMU A FINANCOVANIE OPERAČNÉHO FONDU V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 745

Momentálne je počet účastníkov: 1539