Schválený zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín ( 2006-04-03 )

Nedostatky v oblasti geneticky modifikovaných (GM) rastlín by mal odstrániť návrh zákona o pestovaní GM rastlín v poľnohospodárskej výrobe, ktorý 31. 3. 2006 podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Nová právna úprava ukladá pestovateľovi povinnosť oznámiť skutočnosť, že pestuje GM rastliny, Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu. V snahe zabrániť kríženiu s druhovo podobnými rastlinami musí o tom informovať aj pestovateľov susedných polí. Ak pestovateľ predáva GM rastliny, musí to tiež uviesť na faktúre alebo dodacom liste. Doteraz SR nemala žiadny zákon, ktorý by upravoval pestovanie GM rastlín na Slovensku. Každý štát v Európskej únii však má právo presnejšie si určiť podmienky pestovania a uvádzania takýchto rastlín na trh.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539