Novinky:

07-03-2018
PPA: Zverejňovanie informácií o žiadostiach o podporu a o prijímateľoch pomoci administrovanej PPA na webe PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra informácie o podporách zverejňuje a pravidelne aktualizuje na svojej
07-03-2018
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr
05-03-2018
PPA: Sprievodca kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke sprievodcu kontrolou na mieste
05-03-2018
PPA: Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke sprievodcu finančnou kontrolou
26-02-2018
PPA: Upozornenie na končiaci sa termín podávania žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, že v zmysle nariadenia vlády SR č. 24/2018 Z.
26-02-2018
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk tabuľku disponibilných
20-02-2018
PPA: Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk Príručku pre žiadateľa
12-02-2018
MPSR: Agrorezort víta podporu opozície pre Zelenú naftu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) víta záväzok opozičného hnutia Sme rodina,
06-02-2018
PPA: Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
06-02-2018
PPA: Oznámenie o aktualizácii výziev
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory
23-01-2018
PPA: Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 k zmenovému konaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom podpory
16-01-2018
MP SR: Verejná konzultácia k aktualizácii Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov
Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov (ďalej len „Národný akčný plán“)
15-01-2018
PPA: Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) poskytuje pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení
11-01-2018
MP SR: Pozvánka na prednášku - Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vás srdečne pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na
21-12-2017
PPA: Výzva pre lesníkov!!! : Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí
15-12-2017
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“)
06-12-2017
PPA: Zmena sídla PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje na svojej internetovej stránke www.apa.sk, že novou adresou
09-03-2017
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP – OP Rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory
03-03-2017
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí na VDJ
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne
01-03-2017
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2017
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie
24-02-2017
PPA: Zverejňovanie informácií o podporách nad rámec zákona
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti
22-02-2017
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie resp. o rozšírenie záväzku na opatrenie platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie
20-02-2017
MP SR: Pozvánky na Informačné dni pre poľnohospodárov bývalého Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského kraja
3.3.2017 - Košice 7.3.2017 - Nitra 9.3.2017 - Banská Bystrica Viac informácií nájdete tu: http:
20-02-2017
MP SR: Pozvánka na konferenciu "Budúcnosť hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na Slovensku"
Konferencia sa uskutoční 2. marca 2017 v Hoteli AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 v Poprade. Cieľom
16-02-2017
MP SR: Rozširujeme podpory na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej
výšenie diverzifikácie pestovaných plodín na Slovensku vnímame ako nevyhnutnú súčasť prípravy na klimatické
14-02-2017
PPA: Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy
14-02-2017
PPA: Oznámenie k neschváleniu priamych platieb
SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch
08-02-2017
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na rok
08-02-2017
PPA: Zoznam uzatvorených zmlúv OP Rybné hospodárstvo
PPA zverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 k 31.12.2016
13-04-2016
PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie
09-03-2016
PPA: Vyhlásenie výzvy v rámci opatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Zavlažovanie
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“),
19-02-2016
MP SR: Prehľad právnych predpisov vypracovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2016 k 16.2.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo na svojej internetovej stránke Prehľad právnych
18-02-2016
MP SR: Úverový produkt "Moja pôda" zaznamenal úspech
Úverový produkt „Moja pôda“ od júla 2013 do konca roku 2015 umožnil potenciálnym záujemcom nakúpiť prostredníctvom
17-02-2016
MP SR: Pozvánka na informačný seminár
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu
11-02-2016
APA: MOŽNOSŤ PREDKLADANIA NÁVRHOV NA ROK 2016 - JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY
Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu
05-02-2016
MP SR: Význam riešenia poľnohospodárskych otázok stúpa
Poľnohospodárske otázky ako aj dopad ruského embarga na štáty EÚ sú stále aktuálnymi témami na diskusiu.
05-02-2016
MP SR: Potravinové kontroly priniesli výsledok
Úradné kontroly pre zabezpečenie bezpečnosti potravinového reťazca predstavujú ucelený systém, ktorého
03-02-2016
MP SR: Mladí poľnohospodári majú šancu
Presne 36 dní zostáva mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, na podanie projektu. Získať
03-02-2016
PPA: OZNÁMENIE O UKONČENÍ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/132 z 1.februára 2016, stanovila dátum ukončenia
02-02-2016
MP SR: Oznámenie o spustení harmonizovaného registračno-informačného systému
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
02-02-2016
PPA: Zverejnenie Príručky pre žiadateľa – včely
Pôdohospodárska platobná agentúra d§a 02. 02. 2016 zverejnila Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie
01-02-2016
PPA: Oznámenie - Monitorovacia správa projektu pre podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
01-02-2016
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie
01-02-2016
PPA: Oznámenie o pozastavení podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/85 z 25. januára 2016, pozastavila podávanie
21-01-2016
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015
S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná
21-01-2016
PPA: Oznámenie k Výzve č. 13/PRV/2015, Podopatrenie 7.2
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539