Podávanie projektov na Opatrenie č. 5: Agroenvironment už dnes! ( 2006-01-23 )

Podávanie projektov na Opatrenie č. 5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat je možné
v termíne od 23. 01. 2006 do 03.02. 2006.


Zoznam podopatrení agroenvironmentálnej podpory

Základná schéma
Ochrana proti erózii na ornej pôde
Ochrana proti erózii vo vinohradoch
Ochrana proti erózii v ovocinárstve
Zatrávňovanie ornej pôdy
Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Nelesná drevinová vegetácia
Ochrana vodných a mokraďových biotopov
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Ekologické poľnohospodárstvo

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539