Pozvánka na prehliadku bioplynových staníc ( 2006-03-21 )

Ing. Karol Považan - Agraservis
038 41 Košťany nad Turcom č.321
POKROKOVÉ TECHNOLÓGIE
Tel./fax: 043 / 4220 718, 4223 450
E-mail: agraservis@agraservis.sk
www.agraservis.sk
P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na prehliadku bioplynových staníc (BPS), ktorá sa uskutoční poslední marcový týždeň v oblasti Viedne.

Zraz účastníkov dňa 28.3.2006 - 7.00 v Nitre pred Agroinštitútom, 9.00 hod pred hlavným vchodom nákupného centra AUPARK v Bratislave


Program:
9.00 - 11.00 hod. cesta autobusom na BPS
11.00 - 15.00 hod. prehliadka BPS (obed)

Obec GRUND - výkon BPS 400kW elektrickej energie a 600kW tepla,
- systém štyroch podzemných betónových nádrží,
- spracovanie siláže, maštalného hnoja,hnojovice a organických odpadov z potravinárstva (výkup odpadov 20-40EUR/t),
- hygienizačné zariadenie na potravinársky odpad.

Obec Oberhautzental - výkon BPS 500kW elektrickej energie a 750kW tepla,
- systém dvoch nádrží - kruh v kruhu (vnútorná fermentačná, vonkajšia skladovacia),
- podzemné betónové nádrže,
- spracovanie hlavne senáže.


15.00 - 17.00 hod - cesta naspäť do Bratislavy a Nitry


Prosím venujte pozornosť oznamu na druhej strane listu.
V prípade Vášho záujmu o účasť na uvedenej akcii nám zašlite návratku (spolu s potvrdenín o úhrade poplatku) najneskôr do 17.3.2006.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N Á V R A T K A

Názov podniku a adresa : ...................................................................................................

...................................................................................................

IČO, DIČ : ...................................................................................................

Počet zúčastnených osôb : ...................................................................................................

Kontaktná osoba, telefón : ...................................................................................................


Poplatok za účasť : 700,- Sk/ osoba úhrada poplatku na účet: 5348719/1200
V poplatku je zahrnutá cesta autobusom, občerstvenie a vstup na BPS

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539