Inšpektori ochrany ovzdušia zistili minulý rok 163 porušení zákona. ( 2006-03-10 )

Až 163 porušení zákona pri 468 kontrolách zistili v minulom roku inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Za porušenie právnych predpisov uložili 163 pokút vo výške 4,6 milióna korún a 154 opatrení na nápravu nedostatkov.

Najvyššiu pokutu približne 1,4 milióna korún uložila SIŽP Kovohutám Krompachy za opakované znečisťovanie ovzdušia. Spoločnosť OLO v Bratislave dostala za nedodržiavanie určených emisných limitov pokutu 250 000 korún. Tretiu najvyššiu pokutu 130 000 korún udelila inšpekcia spoločnosti Silometal v Sečovciach za prevádzkovanie lakovne v rozpore s dokumentáciou.

Z celkového počtu 468 kontrol bolo 420 inšpekčných a 48 meraní emisií. Inšpekčné kontroly zamerala SIŽP na plnenie všeobecných podmienok prevádzkovania vo firmách a ich nedodržiavanie zistila u 26 prevádzkovateľov. Pri meraniach emisií zistila prekročenie limitov v ôsmich prípadoch, informoval TASR hovorca SIŽP Michal Štefánek.

Inšpektori ochrany ovzdušia kontrolovali v minulom roku aj dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, na ktoré zamerali 37 kontrol. Sústredili sa na podnikateľov predávajúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a podniky, ktoré majú stabilné alebo mobilné hasiace zariadenia. Zistili šesť porušení zákona o ochrane ozónovej vrstvy, za ktoré uložili pokuty v celkovej výške 70 000 korún a štyri opatrenia na nápravu nedostatkov.

Kontrolu kvality pohonných látok vykonali inšpektori na 126 čerpacích staniciach, na ktorých odobrali 340 vzoriek benzínu a motorovej nafty. Nedodržanie limitných hodnôt odhalili v štyroch vzorkách benzínu a troch vzorkách nafty. Obzvlášť zarážajúce bolo až vyše 110-násobné prekročenie povoleného obsahu síry v motorovej nafte na dvoch čerpacích staniciach na východnom Slovensku.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539