MP SR: Pozvánka na prednášku - Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD ( 2018-01-11 )

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vás srdečne pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na tému:
„Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD (s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ)“

Lektor: Ing. Václav Vojtěch, CSc., analytik poľnohospodárskych politík, Direktoriát OECD pre poľnohospodárstvo a obchod

Termín konania: 15. január 2018 o 10.00 hod.

Miesto konania: NITRA, budova Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická 4, miestnosť A1

Svoju účasť nahláste na: tatiana.kobidova@agroinstitut.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539