APA: MOŽNOSŤ PREDKLADANIA NÁVRHOV NA ROK 2016 - JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY ( 2016-02-11 )

Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014
Európska Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorej cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania nového právneho rámca a jeho jednotného uplatňovania prijala Komisia: Vykonávacie nariadenie (EU) 2015/1831 a Delegované nariadenie (EU) 2015/1829.
Termín predkladania žiadosti je: od 04. februára do 28. apríla 2016, 17:00 (bruselského miestneho času).
• Výzva pre Jednoduché programy - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2016/041/03

• Výzva pre Kombinované programy - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2016/041/04

• Základné nariadenie 1144/2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662612326&uri=CELEX:32014R1144

• Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2015/1831 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662684004&uri=CELEX:32015R1831

• Delegované nariadenie Komisie (EU) 2015/1829 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662718384&uri=CELEX:32015R1829

• Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „CHAFEA“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

• Žiadosti sa predkladajú online, po registrácií prostredníctvom portálu účastníkov http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


Bližšie informácie môžete získať na www.apa.sk priamo na sekcii organizácie trhu Odbor poľnohospodárskych komodít, Oddelenie živočíšnych komodít.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539