MP SR: Ponuka reklamného partnerstva pre Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 1. júl – 31. december 2016 ( 2015-11-04 )

V roku 2016 bude Slovenská republika (ďalej „Slovensko“ alebo „SR“) predsedať Rade EÚ, čo je z hľadiska našej krajiny nepochybne historicky mimoriadne vážny a významný medzník.

Slovensko bude predsedať Rade EÚ (ďalej „SK PRES“) v rámci tria spolu s Holandskom a Maltou a jeho hlavnou úlohou bude viesť rokovania o európskej legislatíve, či aktuálnych politických otázkach. Hľadanie kompromisov medzi členskými štátmi a ich zastupovanie navonok voči ostatným európskym inštitúciám bude predstavovať spoločné výzvy.

Cieľom agrorezortu je posun európskej agendy vpredu, a tak zabezpečiť pokrok legislatívneho procesu v Rade EÚ, ukončiť prerokovávanú legislatívu. Taktiež sa zameriame na vytvorenie pozitívneho imidžu krajiny, predstavenie slovenskej kultúry, histórie a prírodných krás v zahraničí a oživenie spoločenskej diskusie v európskych otázkach.

Slovenská republika pripravuje v rámci oblasti poľnohospodárstva 16 neformálnych podujatí vrátane Rady Agrifish v Bratislave. Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ je nielen veľmi prestížne, ale aj organizačne, logisticky a finančne náročné podujatie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristupuje k príprave SK PRES v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka mimoriadne zodpovedne a má ambíciu ponúknuť všetkým účastníkom vrcholných a odborných podujatí slovenské špeciality, tradičné a kvalitné potraviny a produkty slovenských remeselníkov ako aj produkty z oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Z uvedených dôvodov ponúkame reklamné partnerstvo pre slovenských prvovýrobcov, výrobcov potravín, spoločnosti pôsobiace v oblasti služieb a súvisiacich odvetví ako aj spoločností a osôb pôsobiacich v oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Podrobnejšie informácie obsahuje príloha na stiahnutie „Ponuka reklamného partnerstva pre Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“.

Viac informácií nájdete na www.mpsr.sk


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539