PPA: Predĺženie termínu uzatvorenia výzvy na zavlažovanie ( 2019-01-14 )

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje na svojej internetovej stránke príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre:

opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku,
podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,
zameranie: Zavlažovanie

Aktualizáciou č. 2 sa:
- predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.04.2019

Viac informácií, ako aj znenie Výzvy č. 30/PRV/2018 nájdete na www.apa.sk


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539