Školenia

17-01-2020
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredi PPA" --- Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti

17-01-2020
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA" --- Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti

14-01-2020
MPSR: Revidovaný Národný lesohospodársky plán započítavania Slovenskej republiky a vysvetlenie technických úprav --- V súlade s čl. 8 ods. 6) a ods. 7) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 o začlenení

09-01-2018
MP SR: Malých farmárov budú podporení piatimi miliónmi eur --- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak

02-02-2016
MP SR: Oznámenie o spustení harmonizovaného registračno-informačného systému --- Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej

02-02-2016
PPA: Zverejnenie Príručky pre žiadateľa – včely --- Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 02. 02. 2016 zverejnila Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie

21-10-2009
Pozvánka na vzdelávací kurz: Agroenvironment --- Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva bola zverejnená pozvánka na vzdelávací kurz akreditovaný MŠ

06-12-2007
Kurz: Pestovanie geneticky modifikovaných rastlín --- Agroinštitút Nitra v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky organizujú vzdelávací

06-08-2007
Vzdelávací kurz: Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov --- Agroinštitút Nitra, vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR, organizuje v dňoch 17.-21.

09-07-2007
Kurz „Chovateľ oviec – Bača“ --- Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre pripravuje realizáciu rekvalifikačného kurzu „Chovateľ oviec – Bača“ Cieľ

04-06-2007
MODUL 5: Životné podmienky zvierat --- Agroinštitút Nitra organizuje v dňoch 20.-22.6.2007 vzdelávací kurz na tému: Uplatňovanie noriem EÚ v

19-02-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo --- Agroinštitút Nitra, organizuje v dňoch 12.3. až 19.4.2007 kurz na tému „Vinárstvo a pivničné hospodárstvo“.

12-02-2007
Konferencia o bioplynových staniciach --- V dňoch 6. a 7. marca 2007 sa koná Mezinárodna konferencia "Bioplynové stanice 2007". Konferencia

24-01-2007
Školenie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín --- Agroinštitút Nitra organizuje v spolupráci s Ústredným a kontrolným skúšobným ústavom v Bratislave školenie

17-01-2007
Kurz: Odpadové hospodárstvo --- AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR organizuje v termíne 29. januára – 9. februára 2007

15-01-2007
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku --- V termíne 29.1 až 6.2.2007 organizuje Agroinštitút Nitra, kurz na tému Obnoviteľné zdroje energie na

03-01-2007
Kurz klasifikátorov jatočného dobytka a ošípaných za účelom získania osvedčenia --- Termín: pri dostatočnom počte učastníkov Miesto konania: VUŽV Nitra Garant: Ing. Jozef Mojto, PhD. Ing.

07-12-2006
Bezplatný vzdelávací kurz Pestovanie a spracovanie liecivych rastlin --- Agroinštitút v Nitre Vás pozýva na BEZPLATNÝ vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného programu

26-10-2006
Bezplatný vzdelávací kurz na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO --- Agroinštitút Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR Vás pozýva na bezplatný vzdelávací kurz „Odpadové

09-10-2006
Bezplatné vzdelávacie kurzy pre poľnohospodárov --- Centrum vzdelávania Technickej Univerzity vo Zvolene bude v rokoch 2006 a 2007 realizovať 9 bezplatných

05-10-2006
Medzinárodná výstava poľnohospodárskej a záhradníckej techniky EIMA 2006 – BOLOGNA --- EIMA 2006 – BOLOGNA - 15.–19.november 2006 Zameranie výstavy: na ploche 180000 m2 s 20 pavilónmi

05-10-2006
Pozvánka na medzinárodnú výstavu EUROTIER 2006 - HANNOVER --- EUROTIER 2006- HANNOVER Medzinárodný veľtrh BioEnergyEurope o výrobe a využívaní alternatívnych

04-10-2006
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA KU GMO V ŽILINE SA RUŠÍ!!! --- Medzinárodná konferencia na tému Možnosti a perspektívy geneticky modifikovaných plodín v poľnohospodárskej

28-09-2006
Bezplatný kurz na tému Obnovitetľné zdroje energie na vidieku --- Dávame Vám do pozornosti mimoriadnu príležitosť zúčastniť sa BEZPLATNÉHO kurzu na tému: Obnoviteľné

25-09-2006
Pozvánka na seminár k obnoviteľným zdrojom energie --- Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora za podpory Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a

22-09-2006
Medzinárodná konferencia o geneticky modifikovaných plodinách --- Geneticky modifikované plodiny sa už aj na Slovensku pomaly stávajú realitou. Zástancovia týchto plodín

22-09-2006
Posledné voľné miesta na exkurziu o obnoviteľných zdrojoch energie --- Združenie pre poľnohospodársku biomasu Rovinka v spolupráci s firmou REMER, s.r.o. v Třinci si Vás dovoľujú

19-09-2006
Pozvánka na kurz pre prepravcov zvierat modul B v Žiline - preprava hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov --- Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v splupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou

14-09-2006
Pozvánka na vzdelávací kurz z oblasti ochrany životného prostredia. --- AGROINŠTITÚT Nitra - vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Vás pozýva na vzdelávací

13-09-2006
Vzdelávací kurz z oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat --- Centrum celoživotného vzdelávania Agroinštitút v Nitre Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Uplatňovanie

13-09-2006
Pozvánka na bezplatný vzdelávací kurz Európska dimenzia podnikania na videku --- Agroištitút Nitra, vzelávacie zariadenie Ministersva pôdohospodárstva, Vás pozýva na vzdelávací kurz

08-09-2006
Pozvánka na exkurziu - prehliadka technológie a zariadení na využívanie biomasy --- Združenie pre poľnohospodársku biomasu Rovinka v spolupráci s firmou REMER, s.r.o. v Třinci si Vás dovoľujú

22-08-2006
Bezplatné školenia pre poľnohospodárov --- Centrum vzdelávania Technickej Univerzity vo Zvolene bude v rokoch 2006 a 2007 realizovať 9 bezplatných
<< < 1 > >>