Medzinárodná konferencia o geneticky modifikovaných plodinách ( 2006-09-22 )


Geneticky modifikované plodiny sa už aj na Slovensku pomaly stávajú realitou. Zástancovia týchto plodín sa oháňajú ich výnosnosťou a odolnosťou. Odporcovia však dvíhajú varovný prst a pýtajú sa: aký budú mať vplyv na ekológiu a zdravie človeka?

Problematika GMO by nemala mať politický a propagandistický, ale výhradne iba odborný charakter. Aj preto sa SPPK rozhodla pripraviť medzinárodné podujatie, na ktoré sa možno prihlásiť už len do 29.9.2006!

Dvojdňová medzinárodná konferencia na tému Možnosti a perspektívy geneticky modifikovaných plodín v poľnohospodárskej výrobe na Slovensku a v Európskej únii sa organizuje v dňoch 10. až 11. októbra 2006 v Žiline.Miesto konania: Hotel Slovakia, Žilina Štúrovo nám. (Centrum - Hliny)

Program:
Utorok - 10. októbra 2006
8.30 - 9.15 Prezentácia
9.30 - 9.45 Otvorenie – Ing. Ivan Oravec, predseda SPPK
9.45 - 10.15 Využívanie geneticky modifikovaných organizmov v EÚ a vo sveteIng. Štefan Adam, Ministerstvo pôdohospodárstva SR
10.15 - 10.45 Vplyv GMO na životné prostredieIng. Dušan Muňko, Ministerstvo životného prostredia SR
10.45 - 11.30 Ekonomické efekty používania GMO v poľnohospodárskom podnikup. Graham Brookes, PG Economics Ltd. Londýn, V. Británia
11.30 - 11.45 Skúsenosti s pestovaním Bt kukurice v Európe (farmári z ČR a SR)
11.45 - 12.00 Diskusia
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 13.45 GMO – poznatky z výskumu v rastlinnej výrobe, svetové trendyDoc. RNDr. Ján Kraic, PhD., SCPV Nitra - VÚRV Piešťany
13.45 - 14.30 Využívanie GM plodín vo výžive zvierat, poznatky z výskumuIng. Mária Chrenková, PhD., SCPV Nitra - VÚŽV Nitra
14.30 - 15.15 Vplyv GM potravín na ľudský organizmus a zdravieRNDr. Peter Siekel, CSc., VÚP Bratislava
15.15 - 16.00 Diskusia
16.00 - 16.30 Prestávka na kávu
16.30 Riadená diskusia s odborníkmiZväz pestovateľov a spracovateľov kukurice (vedenie diskusie)Ing. Július Forsthoffer, Združenie výrobcov liehu a liehovín na SlovenskuIng. František Zacharda - Združenie pre poľnohospodársku biomasuProf. Ľudovít Cagáň, SPU NitraIng. Viliam Pohly, Slovenský zväz spracovateľov mäsaIng. Marián Uhrík, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obch. spol.RNDr. Ľubomír Horváth, Slov. poľnoh. vedeckotechnická spoločnosť
Streda - 11. októbra 2006
8.30 - 9.15 Skúsenosti s modernými biotechnológiami v ČecháchProf. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha; zároveň predseda združenia BIOTRIN
9.15 - 9.45 Koexistencia GMO s konvenčným a ekologickým pestovanímIng. Marie Čeřovská, Ministerstvo zemědělství ČR
9.45 - 10.30 Legislatívny rámec pre pestovanie GM plodín na Slovensku,pravidlá pre označovanie a vysledovateľnosť GM plodín v krmiváchIng. Anna Vitáriusová, ÚKSÚP Bratislava
10.30 - 11.15 Pravidlá pre pestovanie GM plodín na SlovenskuRNDr. Mária Tatárová, ÚKSÚP Bratislava
11.15 - 12.00 Skúsenosti s používaním GMO v Španielsku a iných krajinách EÚDr. Joan Serra, IRTA Tallada, (zástupca farmárov)
12.00 - 13.00 Diskusia a závery
13.00 - 14.00 Obed


Bližšie informácie sú prístupné na stránke Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory www.sppk.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539