Posledné voľné miesta na exkurziu o obnoviteľných zdrojoch energie ( 2006-09-22 )


Združenie pre poľnohospodársku biomasu Rovinka v spolupráci s firmou REMER, s.r.o. v Třinci si Vás dovoľujú pozvať na dvojdňovú odbornú exkurziu spojenú s prehliadkou strojov, zariadení a technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Čechách a v Poľsku s nasledovným programom:
2. október 2006 - odchod z Nitry cez Bratislavu, Trnavu a Trenčín do ČR,
- prehliadka tepelného čerpadla na ZŠ v Hrádku,
- prehliadka kotolne na slamu v Tošanoviciach,
- návšteva firmy vyrábajúcej zariadenia na likvidáciu biologicky
rozložiteľných odpadov v Albrechticiach,
- prehliadka kotolne na drevnú štiepku v Třanoviciach,
- prednáška o štúdiách a projektoch na obnoviteľné zdroje energie,
- ubytovanie v hoteli JAVOR v mestečku Řeka (8 km od Třinca), večera.

3. október 2006 - po raňajkách odchod do Poľska,
- návšteva hospodárstva neďaleko mesta Gliwice s prehliadkou kotolne
na slamu,
- v popoludňajších hodinách návrat na Slovensko s príchodom do TN,
TT, BA a NR vo večerných hodinách.


Termín exkurzie : 2. a 3. októbra 2006

Účastnícky poplatok : 1 980.- Sk/osoba


V cene je zahrnuté: autobusová doprava (KAROSA 936), ubytovanie s polpenziou (večera, raňajky), komplexné cestovné poistenie, DPH.
Na vycestovanie do ČR a Poľska potrebujete platný cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Možnosť nástupu do autobusu:
Nitra – 05:00 hod. parkovisko pri Agroinštitúte, potom autobusová stanica SAD,
Bratislava- 06:00 hod. autobusová stanica Bajkalská pri športovej hale,
Trnava – 06:45 hod. parkovisko oproti McDonaldu,
Trenčín – 07:30 hod. parkovisko na diaľnici Zamarovce


V prípade záujmu Vás prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky a zaslanie na číslo faxu:
02 4598 0524.
Termín uzávierky záväzných prihlášok bol : 20.september 2006, však pár miest je ešte stále voľných. Preto, ak máte záujem zúčastniť sa tejto exkurzie, prihláste sa čo najrýchlejšie!!!


Ďalšie informácie získate na tel. č. 0907 158 005 – Ing. Pepich,
0903 119 797 – Ing. Zacharda
AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu,
900 41 Rovinka, 326


Záväzná prihláška
na odbornú exkurziu – ČR, Poľsko


Objednávateľ: ..........................................................................................

Adresa: ...........................................................................................

Telefón: .............................................. Fax: ...................................

IČO: .............................................. DIČ: ...................................

Počet osôb: .............................................................................................

Meno a priezvisko účastníkov: Rodné číslo: Číslo pasu (občiansky preukaz):

................................................ ...................... ..................................................

................................................ ........................ ...................................................

............................................... ......................... ...................................................

............................................... ......................... ...................................................


Faktúru prosíme vystaviť a poslať na adresu:

...............................................................................................................................

Účastnícky poplatok uhradíme na č. účtu: VÚB Dunajská Lužná
2139483755/0200

K zájazdu sa pripojíme: Nitra, parkovisko Agroinštitút alebo SAD
Bratislava, SAD, Bajkalská pri športovej hale
Trnava, McDonald
Trenčín, Zamarovce


V ......................., dňa ..........................., podpis, pečiatka:

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539