Pozvánka na kurz pre prepravcov zvierat modul B v Žiline - preprava hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov ( 2006-09-19 )Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach v splupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR v Bratislave organizujú 1-dňový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému:

Ochrana zvierat pri preprave

Termín konania: 23. septembra 2006 so začiatkom o 9.00 hod.
Miesto konania: HYZA a. s. Žilina, Košická cesta, 010 48 Žilina

Tréningový kurz je zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul B.

Program kurzu :
1. Právne predpisy pri preprave zvierat
2. Správanie sa zvierat, fyziologické požiadavky so zreteľom na kŕmenie, napájanie a
odpočinok zvierat
3. Riziká prepravy a stres zvierat
4. Vplyv spôsobu jazdy na ich pohodu, produkciu, reprodukciu a kvalitu mäsa
5. Spôsoby manipulácie so zvieratami
6. Možnosti riešenia kritických situácií


V prípade Vášho záujmu žiadame nahlásiť účastníkov kurzu formou návratky na adresu IVVL :

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
Cesta pod Hradovou 13/A 041 77 Košice

Návratku zašlite najneskôr do 19. 9. 2006.

Poplatok za kurz: 1.550,- Sk na osobu (v cene je občerstvenie v hodnote 60,- Sk)

Spôsob úhrady:
a) na účet IVVL 7000151337/8180; VS: 230906.
b) v hotovosti - (účastníkovi bude vydaný doklad o zaplatení).
Podmienkou pre vykonanie kurzu je preukázaný doklad o platbe (výpis z účtu, poštová poukážka, resp. platba v hotovosti).
Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu po úspešnom absolvovaní testu. Príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v mieste výkonu činnosti vydá prepravcom zvierat preukaz o odbornej spôsobilosti na prepravu zvierat v zmysle Nariadenia vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v znení nariadenia vlády


Návratka


Vybavuje: MVDr. I. Rajzáková, A. Korlová


Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
041 77 Košice


Návratky zasielajte na: fax : 055/7969166; e-mail : ivvl@ivvl.sk
Informácie: tel.: 055/7969112; -15, www.ivvl.sk; www.svssr.skNávratka

Názov tréningového kurzu : „Ochrana zvierat pri preprave - modul B“,
zameraného na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
Dátum konania : 23. septembra 2006 o 9.00 hod.

Miesto konania: HYZA a. s. Žilina, Košická cesta, 010 48 Žilina

Meno a priezvisko, titul účastníka kurzu:


Dátum narodenia:Presný názov a sídlo vysielajúcej organizácie (uveďte tel., fax, e-mail):Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539