Pozvánka na vzdelávací kurz: Agroenvironment ( 2009-10-21 )

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva bola zverejnená pozvánka na vzdelávací kurz akreditovaný MŠ SR s názvom „AGROENVIRONMENT“.

KEDY SA KURZ USKUTOČNÍ?

3. – 4. 11. 2009, Kongresová sála /1.poschodie/

KDE SA KURZ USKUTOČNÍ?

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra

ČO JE CIEĽOM KURZU?

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť subjektom poľnohospodárskej prvovýroby potrebné informácie z oblasti environmentálneho hospodárenia, ktorého snahou je zavádzanie poľnohospodárskych výrobných postupov zameraných na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Hlavnou náplňou je oboznámiť poberateľov agroenvironmentálnej podpory resp. záujemcov o danú podporu so správnym plnením a realizáciou záväzkov.

KTO JE CIEĽOVOU SKUPINOU?

- fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale hlavne žiadatelia o podporu z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 v rámci opatrenia „AGROENVIRONMENTÁLNE PLATBY“.

KDE ZÍSKATE ĎALŠIE INFORMÁCIE?

Organizačný garant: Kristína Páleníková
tel.: 037/7910 280, fax.: 037/7910 159
e-mail: kpalenikova@agroinstitut.sk

Prihlášku s podrobným popisom kurzu si nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR.Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539