Vzdelávací kurz: Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov ( 2007-08-06 )

Agroinštitút Nitra, vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR, organizuje v dňoch 17.-21. septembra 2007 vzdelávací kurz „Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov“. Kurz je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom informácie potrebné na spracovanie analýz podniku, ktoré budú základom pre strategickú diagnostiku ako východisko vnútorných a vonkajších možností rozvoja podniku a formulovania jeho optimálnej konkurenčnej stratégie.

Cieľovou skupinou kurzu je výkonný manažment pôsobiaci v ekonomickej oblasti subjektov poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov (ekonómovia podnikov, majitelia fariem).

Kurz sa koná v Agroinštitúte v Nitre na Akademickej ulici č. 4 v učebni J1.

Pozvánku zašlite obratom (faxom, alebo elektronickou poštou) organizačnému garantovi kurzu Ing. Gabriele Páleníkovej, kontakt: tel: 037/7910 224, 037/7910 111, fax: 037/7910 159, e-mail: palenikova@agroinstitut.sk.

Pozvánku na kurz si nájdete tu.Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539