Kurz „Chovateľ oviec – Bača“ ( 2007-07-09 )

Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre pripravuje realizáciu rekvalifikačného kurzu „Chovateľ oviec – Bača“

Cieľ vzdelávacej aktivity:
- naučiť záujemcov chovu oviec, spracovania mlieka a výrobe ovčích produktov, rekvalifikovať ich na samostatných agropodnikateľov zo zručnosťami chovateľa oviec, ošetrovateľa stáda a znalosťami spracovania vlastnej produkcie a poskytovania služieb v oblasti agroturistiky.

Cieľová skupina:
- subjekty podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby, v lesníckej prvovýrobe a primárnom spracovaní lesnej produkcie.

Termíny a miesta konania:
November 2007, Nitra

Bližšie informácie budú zverejnené neskôr na webovej stránke www.arvi.sk

Základné informácie o kurze a prihlášku na kurz nájdete tu.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539