Školenie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín ( 2007-01-24 )

Agroinštitút Nitra organizuje v spolupráci s Ústredným a kontrolným skúšobným ústavom v Bratislave školenie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín v zmysle zákona NR SR č. 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v rozsahu 20 hodín (z toho 15 hodín prednášky a 5 hodín záverečný test).

Školenie sa uskutoční v dňoch 1. a 2. februára 2007 so začiatkom 1. februára 2007 o 9.00 hodine.

Odborný garant: Ústredný a kontrolný skúšobný ústav v Bratislave

Cieľ školenia: Systematicky zvyšovať profesionálnu úroveň pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín.

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 učebňa J2.

Účastnícky poplatok: Sk 3 200,-
Ing. Judita Šafáriková - vedúca CCV

Obsah školenia je zameraný na:
• predpisy súvisiace s pestovaním geneticky modifikovaných rastlín
• pôsobnosť orgánov štátnej správy
• povolené botanické druhy a odrody geneticky modifikovaných rastlín, povinnosti pestovateľov a podmienky pestovania modifikovaných rastlín
• evidenciu o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín
• odborný plán pestovania geneticky modifikovaných rastlín
• pestovanie v zmiešaných pestovateľských systémoch a opatrenia na zamedzenie úniku geneticky
modifikovaných rastlín
• poskytovanie informácií o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín

Organizačné pokyny:
• prezentácia účastníkov je 1. februára 2007 o 8.30 – 9.00 hod. v učebni J2
• možnosť objednať si obed pri prezentácii (Sk 89,-)

Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch závazné pre Agroinštitút, ako aj pre účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu. Prihlášku na kurz si nájdete na www.mpsr.sk.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539