Pozvánka na exkurziu - prehliadka technológie a zariadení na využívanie biomasy ( 2006-09-08 )


Združenie pre poľnohospodársku biomasu Rovinka v spolupráci s firmou REMER, s.r.o. v Třinci si Vás dovoľujú pozvať na dvojdňovú odbornú exkurziu spojenú s prehliadkou strojov, zariadení a technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Čechách a v Poľsku s nasledovným programom:2. október 2006 - odchod z Nitry cez Bratislavu, Trnavu a Trenčín do ČR,

- prehliadka tepelného čerpadla na ZŠ v Hrádku,

- prehliadka kotolne na slamu v Tošanoviciach,

- návšteva firmy vyrábajúcej zariadenia na likvidáciu biologicky

rozložiteľných odpadov v Albrechticiach,

- prehliadka kotolne na drevnú štiepku v Třanoviciach,

- prednáška o štúdiách a projektoch na obnoviteľné zdroje energie,

- ubytovanie v hoteli JAVOR v mestečku Řeka (8 km od Třinca), večera.3. október 2006 - po raňajkách odchod do Poľska,

- návšteva hospodárstva neďaleko mesta Gliwice s prehliadkou kotolne na slamu,

- v popoludňajších hodinách návrat na Slovensko s príchodom do TN, TT, BA a NR vo večerných hodinách.


Termín exkurzie : 2. a 3. októbra 2006


Účastnícky poplatok : 1 980.- Sk/osoba


V cene je zahrnuté: autobusová doprava (KAROSA 936), ubytovanie s polpenziou (večera, raňajky), komplexné cestovné poistenie, DPH.

Na vycestovanie do ČR a Poľska potrebujete platný cestovný pas alebo občiansky preukaz.Možnosť nástupu do autobusu:

Nitra – 05:00 hod. parkovisko pri Agroinštitúte, potom autobusová stanica SAD,

Bratislava- 06:00 hod. autobusová stanica Bajkalská pri športovej hale,

Trnava – 06:45 hod. parkovisko oproti McDonaldu,

Trenčín – 07:30 hod. parkovisko na diaľnici ZamarovceV prípade záujmu Vás prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky a obratom zaslanie na číslo faxu: 02 4598 0524. Termín uzávierky záväzných prihlášok: 20.september 2006.Ďalšie informácie získate na tel. č.
0907 158 005 – Ing. Pepich,
0903 119 797 – Ing. Zacharda

AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu,
900 41 Rovinka, 326


Záväzná prihláška
na odbornú exkurziu – ČR, Poľsko


Objednávateľ: ..........................................................................................

Adresa: ...........................................................................................

Telefón: .............................................. Fax: ...................................

IČO: .............................................. DIČ: ...................................

Počet osôb: .............................................................................................

Meno a priezvisko účastníkov: Rodné číslo: Číslo pasu (občiansky preukaz):

................................................ ...................... ..................................................

................................................ ........................ ...................................................

............................................... ......................... ...................................................

............................................... ......................... ...................................................


Faktúru prosíme vystaviť a poslať na adresu:

...............................................................................................................................

Účastnícky poplatok uhradíme na č. účtu: VÚB Dunajská Lužná
2139483755/0200

K zájazdu sa pripojíme: Nitra, parkovisko Agroinštitút alebo SAD
Bratislava, SAD, Bajkalská pri športovej hale
Trnava, McDonald
Trenčín, Zamarovce


V ......................., dňa ..........................., podpis, pečiatka:Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539