Medzinárodná výstava poľnohospodárskej a záhradníckej techniky EIMA 2006 – BOLOGNA ( 2006-10-05 )


EIMA 2006 – BOLOGNA - 15.–19.november 2006

Zameranie výstavy: na ploche 180000 m2 s 20 pavilónmi predstaví v tomto roku viac než tisícosemsto výrobcov z celého sveta, takmer dvadsaťtisíc strojov - zemné a lesné stroje, traktory (kolesové a pásové), malotraktory, motorové kosačky, spaľovacie a elektrické motory, nosiče náradia, stroje na spracovanie pôdy, sejbu, hnojenie a chemickú ochranu, zavlažovacia technika, stroje pre zber poľných plodín, zeleniny, ovocia a špeciálnych plodín, zariadenia pre pozberové spracovanie produktov a ich skladovanie, technika pre živočíšnu výrobu, dopravná technika, komponenty, náhradné súčiastky, príslušenstvo zariadení, technika pre záhradníctvo, stroje pre zakladanie a ošetrovanie zelene.

TERMÍN ZÁJAZDU : 14.11. – 17.11.2006
CENA: 4-dňovej pracovnej cesty: 8.550,- Sk/ os.

V cene je zahrnuté: 2x hotelové ubytovanie cca 25 km od Bologne – dvojlôžkové izby s príslušenstvom, 2x raňajky formou bufetu, 1x večera, zabezpečenie vstupov na výstavu, doprava klimatizovaným luxusným autobusom MERCEDES, sprievodca zájazdu.

Príplatok: komplexné cestovné poistenie 40,- Sk/osoba/deň.

Program pracovnej cesty:
14.11.06 (utorok) – odchod z Nitry v ranných hodinách, (možnosť nástupu Zeleneč, Bratislava) cesta nonstop so zdravotnými prestávkami, večer príchod do Bologne, ubytovanie.
15.11.06 (streda) - po raňajkách odchod na odbornú výstavu EIMA 2006 – celodenná prehliadka, večera, ubytovanie.
16.11.06 (štvrtok) – po raňajkách celodenná prehliadka výstavy, vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
17.11.06 (piatok) - príchod do Nitry v poludňajších hodinách.

V prípade záujmu kontaktujte tel.
037 6522 870,
037 6525 147,
nonstop linky 0903 440 647, 0905 569 879,
Záväzné prihlášky prosíme zaslať na adresu našej CK faxom na č. 037/6522 870
príp. e-mailom: komextour @ ba.telecom.sk.


Oganizátor zájazdu: CK KOMEXTOUR , s.r.o. NitraCestovná kancelária Komextour, s.r.o., Štefánikova ul.55, Nitra je v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. poistená pre prípad insolventnosti v poisťovni UNION, a.s. pod č. 126622Z á v ä z n á p r i h l á š k a
na medzinárodnú výstavu poľnohospodárskej a záhradníckej techniky
EIMA 2006 - BOLOGNA


Objednávateľ:___________________________________________________________

Adresa :________________________________________________________________

Telefón:_____________________________ Fax : _____________________________

Počet osôb : ______________________


Meno, priezvisko a adresa účastníkov Rodné číslo Číslo pasu/OP

–––––––––––––––––––––––––––––––- –––––––––––––- ––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––- –––––––––––––- ––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––- ––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––- ––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––- –––––––––––––- –––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––- –––––––––––––– –––––––––––––

Zároveň objednávame kompl. cest. poistenie pre: –––––––––––– osoby

Faktúru prosíme vystaviť a zaslať na adresu : ______________________________

_______________________________________________________________________


IČO: –––––––––––––––––––––––– IC DPH: ––––––––––––––––––––––––––

K zájazdu sa pripojíme: Nitra, parkovisko medzi SAD a ŽS
Zeleneč, benz. čerpadlo – motorest
Bratislava, parkovisko Bajkalská ul. za športovou halouV _______________________ dňa ________________ ______________________
podpis /pečiatka /


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539