Bezplatné školenia pre poľnohospodárov ( 2006-08-22 )

Centrum vzdelávania Technickej Univerzity vo Zvolene bude v rokoch 2006 a 2007 realizovať 9 bezplatných vzdelávacích kurzov zameraných na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo.
Kurzy sú financované z podpory Eurofondov a jednotlivé vzdelávacie aktivity sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Odbornými garantmi sú poprední experti v jednotlivých oblastiach.

Keďže financovanie kurzov je zastrešené Ministertvom pôdohodpodárstva SR, účasť na kurze je bezplatná, cestovné výdavky budú refundované do výšky verejnej dopravy, ubytovanie- bezplatné, stravné zahŕňa raňajky a obed.

Zoznam kurzov:

1. Tvorba projektov v lesnom hospodárstve v súlade s programovými dokumentmi na Slovensku
2. Agroenvironmentálne opatrenia v poľnohospodárstve
3. Právne a ekonomické podmienky v poľnohospodárstve
4. Finančná a organizačná stabilizácia v podniku
5. Vplyv štruktúry porastov a pestovaných opatrení na zníženie rizika pôdnej erózie
6. Tvorba projektov zalesňovnia poľnohospodárskej pôdy
7. Integrované ťažbovo dopravné technológie v lesníctve- technika a technológia v zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach
8. Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prirastkovú produkciu
9. Výberkový hospodársky spôsob a výberkové lesy

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa niektorého z kurzov, bližšie informácie o termínoch, možnosti registrácie na konkrétny kurz nájdete na stránke www.eurokurzy.sk v aktuálnej ponuke EURO kurzov.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539