PPA: Podpora v súvislosti s COVID-19 ( 2020-09-02 )


Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre opatrenie: 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2020
Dátum uzavretia výzvy: 22. 9. 2020

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 7. 9. 2020 do 22. 9. 2020

ŽoNFP sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli slovensko.sk.

Bližšie informácie o možnostiach elektronického podania formulára ŽoNFP, resp. priamy odkaz bude zverejnený na webovom sídle PPA (www.apa.sk) najneskôr od 07.09.2020.

V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 760

Momentálne je počet účastníkov: 1539