MP SR: Agrorezort chce zvýšiť dostupnosť potravín v menších obciach ( 2020-02-28 )

Dostupnosť potravín v obciach na vidieku klesá. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) preto na riešenie tejto situácie zriadilo Radu pre zabezpečenie prístupu k potravinám. Dnes prebehlo prvé rokovanie rady, ktorej členmi sú okrem odborníkov na obchod a potravinárstvo z agrorezortu aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Zväz obchodu SR.

„Dostupnosť potravín na Slovensku klesá. Menej ako polovica obcí do 250 obyvateľov má kamennú predajňu. Z obcí do 500 obyvateľov majú kamennú predajňu len štyri pätiny. Pojazdné predajne spomedzi nich využíva len 7 % obcí. Zriadila som preto Radu pre zabezpečenie prístupu k potravinám. Štát musí prispieť k tomu, aby mali ľudia na vidieku aj v koncových obciach prístup k potravinám. Špeciálne dôležité to je pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ povedala Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Na Slovensku v 1 133 obciach do 500 obyvateľov pritom žije viac ako 300 000 obyvateľov. Väčšina obcí do 500 obyvateľov nedokáže ekonomicky zabezpečiť činnosť obecnej predajne potravín. Podľa prieskumu ZMOS takmer dve tretiny starostov obcí s počtom obyvateľov do 250 si myslí, že to nie je možné. V prípade obcí do 500 obyvateľov to nedokáže zabezpečiť tretina z obcí, ktoré nemajú žiadne potraviny.
„Slovensko malo kvalitne zabezpečenú takzvanú potravinovú bezpečnosť – dostatočný prístup k potravinám. Vyberanie si hrozienok z koláča zahraničnými reťazcami však začína vytvárať nerovnaké podmienky pre ľudí v niektorých obciach. Analyzujeme preto možnosti pre podporu a zabezpečenie kamenných obchodov, pojazdných predajní, ale aj donášok potravín do týchto obcí. Od obchodníkov zisťujeme priemerný nákupný košík v obci do 250 a v obci do 500 obyvateľov a tržby predajní, ktoré v takýchto obciach sú. Aj na základe týchto údajov budeme vedieť efektívne nastaviť pomoc štátu. Naším cieľom je nájsť spoločné riešenia tejto situácie a pomôcť ľuďom na vidieku,“ vysvetlil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.
„Tak ako štát podporuje menej rozvinuté regióny, musí zabezpečiť podporu aj pri dostupnosti potravín našich občanov. Pracujeme preto na zmene legislatívy, ktorá by definovala zabezpečenie dostupnosti potravín ako službu vo verejnom záujme. Analyzujeme, ako riešia túto situáciu v Česku a v Poľsku a chceme nájsť najlepšie a najefektívnejšie riešenie pre Slovensko,“ vysvetlila Gabriela Matečná.

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539