PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3 ( 2020-02-26 )

PPA zverejnila na www.apa.sk, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/47-prv-2020

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539