PPA: VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2019/2020 ( 2019-09-17 )

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 vyzýva na svojej internetovej stránke www.apa.sk na predloženie žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 v termíne do 15. októbra 2019
(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry)

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539