PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie ( 2019-07-03 )

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná.

Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr nájdete tu: https://www.apa.sk/aktuality/priame-podpory-ako-sucast-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-europske j-unie/9187

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539