PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE TRIDSIATU ŠIESTU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE ( 2019-05-28 )

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 sa stanovuje minimálna predajná cena sušeného odstredeného mlieka pre tridsiatu šiestu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 21. mája 2019, v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie.

Minimálna predajná cena sa stanovuje na 167,50 EUR/100 kg.

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov

kontakt: Ing. Martina Sučíková
e-mail: Martina.Sucikova@apa.sk
tel.: 0918 612 121

kontakt: Mgr. Kristína Sloviková
e-mail: Kristina.Slovikova@apa.sk
tel.: 0918 612 493

kontakt: Ing. Rastislav Virgala
e-mail: Rastislav.Virgala@apa.sk
tel.: 0918 612 160

Viac informácií nájdete na www.apa.sk

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539